Ny generaldirektör förväntas skapa dialog med civilsamhället

Christina Nordin blir ny generaldirektör på Jordbruksverket efter Leif Denneberg. Hon tillträder den 16 april i vår och redan i dag presenterar djurskydds- och konsumentorganisationer sina förväntningar på hennes arbete för ett starkt djurskydd.

Närmast kommer Christina Nordin från Näringsdepartementet och har tidigare arbetat med internationell handel, näringslivsutveckling och har haft ledande befattningar inom Regeringskansliet och Jordbruksverket.

– Med sin breda bakgrund tror jag att hon är rätt person att leda myndigheten i det fortsatta förändringsarbetet. Jordbruksverket är en viktig samhällsaktör och har stor betydelse för Sveriges företagare. Tillsammans med styrelse och överdirektör kommer Christina Nordin att ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb med att leda en så pass komplex myndighet som Jordbruksverket, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Från djurskydds- och konsumentorganisationerna finns förväntningar att Jordbruksverket under sin nya generaldirektör sätter djurskyddet främst igen.
”Vi förväntar oss att Jordbruksverket stöder livsmedelsstrategin i att ökningen av svensk matproduktion ska ske på ett hållbart sätt, med ett bibehållet starkt djurskydd och uppfyllande av nationella miljömål”, skriver Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt och Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle, tillika styrelseledamot i Djurskyddet Sverige i dag på Altingets debattsida.

De preciserar sina förväntningar i fem punkter, där en punkt är att Jordbruksverket återupprättar förtroendet med konstruktivt samråd med viktiga samhällsintressen. Debattörerna vill också se att Jordbruksverket frekvent anlitar det vetenskapliga råd, som SLU inrättat, i alla frågor om djurskydd och att nya föreskrifter för djur utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

”Skarp kritik har i olika former, bland annat tre JO-anmälningar, riktats mot Jordbruksverket för respektlöst korta remisstider i utarbetandet av nya djurskyddsföreskrifter och brist på samråd med berörda intressenter, djurskydds-, konsument- och miljöorganisationer. Det gäller bland annat för bete för mjölkkor år 2016, djurskyddsregler för gris år 2017 och behörighetsfrågor för djurvårdare. Att Jordbruksverkets konsumentråd inte kallats sedan mars år 2016 är respektlöst mot konsumentorganisationerna”, skriver Hagelstedt och Ståhle, som vill se att Christina Nordin verkar för att en dialog förs.

Förutom den nya generaldirektören har regeringen tillsatt en överdirektör, som tillträder den 1 juni och en styrelse som börjar den 1 september 2018.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Jordbruksverkets pressbild, Maja Brand.

Läs hela debattartikeln i Altinget.se här: Detta förväntar vi oss av Jordbruksverkets nya gd


Gunnela Ståhle. Åsa Hagelstedt.