När du misstänker att djur far illa – gör såhär

En hund sitter inne i lägenheten och skäller flera timmar varje dag. Far den illa? Är det djurplågeri? Ska jag ringa polisen? Vad kan jag göra? 
Utifrån de råd som länsstyrelsernas djurskyddsenheter ger benar vi tillsammans med Karin Lundborg vid länsstyrelsen i Västra Götaland ut vad du kan göra om du misstänker att djur far illa.

– I den bästa av världar vore det önskvärt att börja med att direkt prata med djurägaren. Det kan finnas en rimlig förklaring till det du uppfattar som att djuret far illa. En mager häst kan vara konvalescent och stå under veterinärbehandling. Om det går – prata först med djurägaren!

Här kommer fler tips:
• Agera aldrig på egen hand och ta med dig djur från någon. Är det akut: ring polisen!

• Är du osäker: Ring länsstyrelsen och fråga 
först om ditt ärende ska anmälas eller om 
du ska vända dig någon annanstans.

• Var noga med att det är den som sett djuret fara illa som ska anmäla. Länsstyrelsen måste ha förstahandsuppgifter.

• Var konkret. Vad menar du när du säger att djuret är vanvårdat? Inte fått vård för en skada? Inte rastats? Inte fått mat? 

Tänk igenom exakt vad du menar innan du anmäler.

• Du får vara anonym som anmälare.

• Bifoga helst namn och adress till djurägaren. Har du inte det måste länsstyrelsen få en så utförlig vägbeskrivning som möjligt. En djurskyddsinspektör som inte har möjlighet att hitta fram till huset där djuret finns gör ingen nytta.

• Är du osäker på till vem du ska vända dig? Länsstyrelsen ger på sin hemsida exempel på vanliga frågor och vilken myndighet som har hand om vad. Ett exempel på en fråga är:
”Jag såg en annons med försäljning av apor – det verkar skumt – vart vänder jag mig?”
Svar: Anmälan om detta ska göras till länsstyrelsens rättsenhet, Naturvårdsverket eller Jordbruksverket.”

• Misshandel och djurplågeri ska anmälas till polisen.

• Vid störningar, som upprepade hundskall: kontakta hyresvärd eller bostadsrättsföreningen.


Källor: Karin Lundborg, vid länsstyrelsens enhet för veterinär och djurskydd, Västra Götaland, och information från andra länsstyrelsers hemsidor. Artikeln har tidigare publicerats i Tidningen Djurskyddet nummer 4, 2017, Tema: Djurskyddskontrollerna.

Läs mer
Hos länsstyrelsen i ditt län kan du få fler tips. Här kommer länk till Västra Götalands djurskyddsavdelning

Text Katarina Hörlin
Foto iStockphoto