Nyomvald ordförande: ”Vårt arbete spelar roll – jag är glad att få företräda Djurskyddet Sverige”

Under Djurskyddet Sveriges förbundsstämma i helgen omvaldes nästan hela styrelsen. Hannah Kendrup, Djurskyddet Snapphanen, hade bett att inte bli återvald och hon ersattes av nyvalda Marie Persson.

– Jag är så glad att jag har styrelsen framför mig, i vått och torrt. Vi i styrelsen driver, vi driver på och vi drar åt olika håll, åt samma håll, för varandra, mot varandra och tillsammans. Vi är inte alltid överens, men vi når bra beslut. Vi är en bra sammansättning. Så tack valberedningen! sa Linda Maria Vonstad i sitt tacktal som avslutade den två dagar långa förbundsstämman, som hölls i Handen utanför Stockholm under helgen.

– Det har varit en intensiv stämma. Vi har tagit beslut om stadgarna och om vår varumärkesplattform. Det jag som nyomvald ordförande just nu känner är att den största belöningen i att få arbeta för Djurskyddet Sverige är den som lägger sig djupt och varmt i hjärtat eftersom vi gör saker som betyder något. Det spelar roll att vi svarar och att ni i föreningarna svarar när någon ringer för att berätta om ett djur som far illa eller som på något sätt behöver hjälp! Det spelar roll att ni finns där. Jag är så glad och tacksam över att ha blivit omvald till ordförande i denna viktiga organisation. Jag kommer att bära ansvaret. Promise, sa den glada nyomvalda ordföranden Linda Maria Vonstad.

Här är den omvalda styrelsen, från vänster: Stina Näsström, Catarina Niklasson Schöön, Linda Maria Vonstad, Gunnela Ståhle, Owe Sandström, Linnéa Stålhandske och Kerstin Linde. Saknas gör Sofia Arkelsten och nyvalda Marie Persson, som ersatte Hannah Kendrup, som avböjt omval. 

Under stämman delades även Djurskyddet Sveriges djurskyddspris ut. I år gick det till universitetslektor Stefan Gunnarsson, vid SLU.
Motiveringen löd:

Stefan Gunnarsson har en bred djurskyddsgrund att stå på – forskning och vetenskap blandat med praktisk erfarenhet som inger förtroende och gör att han kan och vågar stå upp för djuren när det blåser lite. Han har en lång meritlista och stor erfarenhet, därför väger hans argument tungt.
Stefan Gunnarsson har i debatten kring nya grisföreskrifter visat att han står upp för vetenskap och beprövad erfarenhet, med integritet och mod som bara en äkta djurskyddare har.


Linda Maria Vonstad och Stefan Gunnarsson.

Hedersutmärkelsen till ”en kommersiell aktör som gjort särskilda insatser för ett starkare djurskydd” gick till skodesignern Josefin Liljeqvist AB, med motiveringen:

Josefin Liljeqvist är skodesignern som såg behovet av att göra djurskydd och spårbarhet till en del av modeindustrin och valde att agera. Med visionen att förbättra välfärden för djur både i Sverige och världen, skapar hennes företag skor av läder från djur som levt ett gott liv.
Målet är full spårbarhet från det enskilda djuret fram till konsument och det ska löna sig att behandla djuren väl. Djuren har tidigare inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet inom modeindustrin och det är Josefin Liljeqvist på god väg att ändra på.

”Detta pris är det viktigaste vi någonsin mottagit eftersom det hjälper, uppmärksammar och validerar vårt arbete, affärsmodell och mission för djuren på ett fantastisk sätt. Stort tack till Djurskyddet Sverige”, säger Josefin Liljeqvist i en kommentar.

Text Katarina Hörlin
Foto Katarina Hörlin och Sandra Rönnsved

Fler foto från stämman


Styrelsens kassör Kerstin Linde flankeras av tolkarna Annette Casselstål och Sanna Roos.

Kansliets Jeanette Polsäter, Sara Frick och Sandra Rönnsved,