Succékampanj för varje katt i Norra Halland

Informationskampanjen #etthemförvarjekatt har fått stort genomslag. Ni har säkert redan sett den. Vi pratade med Djurskyddet Norra Halland om hur de gjort.

– Jag tror att alla föreningar kan känna igen sig i frustrationen över att inte räcka
till, att ständigt ”släcka bränder” utan att komma åt orsaken till problemet med alla
hemlösa katter. Vi märker att det fortfarande finns otroligt mycket okunskap kring
katter, vinsterna av kastration och lite till ingen insikt om att de faktiskt inte klarar
sig utan ett hem. Ökad kunskap leder till att fler kastrerar och ID-märker! Tack vare
att vi är en så engagerad styrelse så hade vi också möjligheten att genomföra en sån här idé, berättar Marlene Sandblom och Katarina Oderland, båda vice ordförande i
föreningen.

Tillsammans med länsstyrelsen tog föreningen fram en poster med allmän information
om problemet med hemlösa katter.
– Vi gjorde även Facebookannonser på olika teman, en om honkatter, en om hankatter och så vidare. Det är viktigt att variera sina inlägg, även om grundbudskapet om kastration och ID-märkning så klart består, annars riskerar folk att tröttna. Annonserna har vi delat
på vår sida och samtidigt uppmanat folk att dela och sprida budskapet. Vi har även
använt oss av marknadsförda inlägg på Facebook, vilket vi ser fungerar.


En av annonserna i #etthemförvarjekatt

Har ni alltid haft ett gott samarbete med länsstyrelsen?
– Vi har ett mycket bra samarbete, som utökats och förstärkts under de senaste
åren. Nu samarbetar vi både förebyggande genom #etthemförvarjekatt” och inom
enskilda ärenden.

Vilka tips har ni till andra föreningar som vill samarbeta med länsstyrelsen?
– Visa att ni är pålästa, professionella och att ni har koll!

Föreningen samarbetar även med flera av norra Hallands veterinärer. Tillsammans
med dem har rabatterad kastrering erbjudits under sju veckor i vår.
– Kampanjen har öppnat upp för diskussioner om samarbeten med rabatter och
flexibla tider. En av våra veterinärer har vi även lyckats engagera som en uppskattad
föreläsare.

Er kampanj har ju slagit igenom stort i medierna. Vi ser er i SVT Nyheter och
läser om er i dagstidningar. Hur har ni gjort för att nå ut?
– Tack vare länsstyrelsen! De skickade ut ett pressmeddelande när vi lanserade
kampanjen och det var många journalister som nappade och tog kontakt. Det visar att
det finns ett intresse bland allmänheten för den här frågan och att tiden är mogen för
en förändring. Så tipset till andra föreningar är att inte tveka att ta kontakt med
pressen – intresset finns!


Marlene Sandblom och Katarina Oderland,
Djurskyddet Norra Halland.

OM DJURSKYDDET NORRA HALLAND
Grundades:
1998.
Antal medlemmar:
146.
Antal omplacerade katter:
År 2017 fick
82 katter nya hem, 5 katter till sina ägare.
9 katter samt en kanin som togs in under
året var tyvärr i så dåligt fysiskt skick att,
efter samråd med veterinär, endast avlivning
återstod.
De har även hjälpt en ekorrunge och en
tumlarkalv som navigerat fel.
Läs mer om arbete och se kampanjmaterialet här: Norra Hallands hemsida

Text: Katarina Hörlin
Foto: Katarina Hörlin och iStockphoto