Här är djurskyddspolitiken Vänsterpartiet vill driva

TEMA: DJURENS POLITIK Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Här är Vänsterpartiets svar.

ENKÄTANSVARIG: Anna Thulin

 


Jens Holm, riksdagsledamot, Vänsterpartiet.

1. Vilka är de viktigaste djurskyddsfrågorna idag?

”Avveckling av pälsindustrin, en ny djurskyddslag där djurens rätt till naturligt beteende respekteras, minskad köttkonsumtion som möjliggör bättre förhållanden för lantbrukets djur.”

2. Regeringen la i vintras fram sin proposition på en ny djurskyddslag. Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?
”Vi välkomnar att ett nytt förslag äntligen läggs fram. Men det finns tyvärr en hel del brister. Några av de förbättringsförslag som vi i Vänsterpartiet vill se är: Avveckling av pälsindustrin. Obligatorisk registrering och märkning av katter. Förbud mot vilda djur på cirkusar (genom en så kallad positiv lista). Utevistelse för fler lantbruksdjur och rätt till naturligt beteende.
” Läs vår motion: Med anledning av prop 2017/18:147 

3. Djurskyddskontroller: Anser ditt parti att den nya rutinen med uppföljning via brev istället för fysiska besök vid anmälningsärende tillgodoser djurens skydd?

”Nej, det är inte tillräckligt med ett brevförfarande. Vi vill se fler riktiga fysiska djurskyddskontroller. Vi är glada över att ha fått igenom mer pengar till det i statsbudgeten, och vi förutsätter att länsstyrelserna använder varenda krona i det ökade anslaget till fler och bättre djurskyddskontroller.”

4. Hur kommer ni att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

”Det behövs överlag en större begränsning av fisket. Vi vill också se fler kontroller och uppföljningar.”

5. Smågrisar får idag i vissa fall skiljas från sin sugga tidigare och sluta dia efter 21 dagar istället för 28 dagar. Finns det skäl att ändra det?
”Ja, vi motsätter oss denna försämring av djurskyddet och har lyft det mot regeringen flera gånger. Vi vill gå tillbaka till minst 28 dagar innan avvänjning får ske.”

6. Livsmedelsstrategins övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Hur tänker ditt parti se till att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel?

”Sverige kommer aldrig att kunna konkurrera med volymproduktion, det vill säga producera så mycket livsmedel som möjligt. Sveriges unika position borde istället vara kvalitet; stor miljönytta och höga ambitioner på djurskyddsområdet. Vi ser också att Sverige har en unik möjlighet att ta fram och sälja nya hållbara livsmedel som i ökad utsträckning är växtbaserade. Vi ser också att intresset för vegetarisk kost har ökat lavinartat och att köttkonsumtionen i Sverige för första gången minskade i fjol. Det är mycket positivt och vi vill att Sverige ska understödja den hållbara utvecklingen. Vi har därför motionerat till riksdagen om minskad köttkonsumtion och satsningar på ökad konsumtion av vegetarisk mat.” 
Se vår motion: här

7. Anser ditt parti att det ska införas obligatorisk ID-märkning och registrering av katt?
”Ja, det vill vi. Vi har nu senast lyft det i vår motion om djurskyddslagen.”

Tre snabba frågor, JA eller NEJ?

Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning? 
”Ja.”

Bör det vara obligatorisk kastrering av katter som går utomhus utan uppsikt?
”Nja, vi vill åtminstone ha obligatorisk märkning och registrering av katter, gärna med möjlighet även till kastrering.”

Tänker ni arbeta för att Sverige ska införa en positiv lista för exotiska djur?
”Ja.”