Ingen licensjakt på varg i vinter

Den svenska vargpopulationen har minskat. Det visar den senaste inventeringen. Därför gav Naturvårdsverket nyligen beskedet att under januari och februari 2019 kommer inte licensjakt på varg att tillåtas. 

Beslutet blev snabbt kritiserat. Naturvårdsverkets chef för viltförvaltning Marcus Öhman förklarade hur verket kommit fram till sitt beslut:
– Grundat på vetenskapliga rapporter från två forskargrupper som Naturvårdsverket redovisade för regeringen 2015 behövs minst 300 vargar för att vargen i Sverige ska ha gynnsam bevarandestatus. Detta antal slogs också fast i en dom om licensjakt i Högsta förvaltningsdomstolen 2016 och det är vad vi har att förhålla oss till, säger Marcus Öhman, i ett pressmeddelande.

Gynnsam bevarandestatus innebär det minsta antal djur som måste finnas för att en art ska kunna fortleva. Vid senaste inventering visade det sig finnas 305 vargar i Sverige och därför tillåter inte Naturvårdsverket licensjakt, den kvot vilda djur som tillåts skjutas varje år under bestämda tider och platser, i vinter.

Beskedet har mött kritik. I en uppmärksammad intervju i radions nyhetsprogram Ekot sa Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson att det ”riskerar att skapa en förvaltning som inte är laglig. Det måste Naturvårdsverket förstå.”
– Det är oerhört bekymmersamt och det måste myndigheterna själva ta ansvar för, sa Larsson i Ekot.

Uttalandet har i sin tur fått skarp kritik. Biologen Lollo Hernander är en av de som reagerat.
”Så, Solveig Larsson, ska vi alla i Sverige ta lagen i egna händer när vi inte är nöjda med myndigheternas beslut? Ska vi alla sluta betala för bensinen när vi tankar eftersom myndigheterna tvingar oss att stjäla bensin när de höjer priserna? Ska vi alla strunta i hastighetsbegränsningarna på våra vägar, och hänvisa till att Trafikverket tvingar oss att bryta mot reglerna när de sänker hastigheten? Ska vi kanske alla bära kniv på öppen gata och sätta på oss offerkoftan när vi blir tagna för brott mot knivlagen med ”Myndigheterna tvingade mig att bryta mot lagen när de införde en begränsning i användandet av vapen.”” undrar Lollo Hernander retoriskt.

Djurskyddet Sverige välkomnar Naturvårdsverkets beslut och vill även att det utreds vad minskningen av vargar beror på och hur stor tjuvjakten på varg är.
– Därför är det mycket upprörarande att Jägarorganisationerna gör uttalanden som kan tolkas som rättfärdigande av tjuvjakt. I ett demokratiskt samhälle har vi rätt att vara kritiska till beslut, men det är demokratiska metoder som ska användas för påverkan, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Nyligen hölls en interpellation i riksdagen angående skyddsjakt på varg, där landsbygdsministern Sven Erik Bucht slog fast att det övergripande målet för rovdjurspolitiken är att rovdjuren ska ha gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

– Politiken ska ta hänsyn till människor som lever i de områden där rovdjur finns, sa Bucht och betonade att regeringen ökat anslaget till kostnader för rovdjursskador och åtgärder som förebygger angrepp, ”till exempel stängsel, med cirka 40 procent under mandatperioden till drygt 52 miljoner kronor för 2018”.

Dock kom beskedet i veckan att anslagen för rovdjursstängsel inom det EU-finansierade Landsbygdsprogrammet, som Jordbruksverket fördelar till landets länsstyrelser, som skulle räcka till år 2020 redan tagit slut i Örebro, Värmland och Sörmland, rapporterar SVT Nyheter.

Text: Katarina Hörlin
Foto: iStockphoto

Se debatten, hör radioinslaget och läs mer om varg
Se hela riksdagsinterpellationen här Skyddsjakt på varg

Läs mer om gynnsam bevarandestatus för varg: här 

Läs mer om inventeringsmetoderna här

Lyssna på radioinslaget här: Ekonyheter kl 23.00,  från den 7 juni.