”Karuseller får aldrig gå före djuren”

Furuviksparken får skarp kritik för att satsa mer på åkattraktioner än sina djur, enligt en granskning som Gefle Dagblad publicerar idag.
 – Det här visar hur viktigt det är att som Djurskyddet Sverige slår fast i vårt principprogram att djurparker inte ska kombineras med nöjesparker, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

I Furuviksparken, beläget strax utanför Gävle, finns bland annat lemurer, schimpanser, orangutanger och ormar. För åtta år sedan tog Park & Resorts över etablissemanget, där även berg-och-dalbanor och andra åkattraktioner ingår.
Tidningen Gefle Dagblad, GD, har intervjuat 22 anställda och tidigare anställda och fram träder bilden av en park som satsar mer på tivolidelen än djuren.

”Det är inte vettigt att ha folk som gillar karuseller ansvariga för schimpanser. Det är i grund och botten hela problemet”, säger en före detta anställd till Gefle Dagblad.
Enligt tidningen har 5, 5 miljoner kronor satsats på djuren mellan 2010-2017 och 48 miljoner kronor på karuseller. Förra året hade parken cirka 300 000 besökare.

De djurskyddsproblem som granskningen lyfter fram är dåliga faciliteter för veterinären, inte tillräckligt med bakhägn för sjuka och nyfödda djur, bristande brandskydd där djur hålls och ett nerslitet schimpanshus.

Varken VD:n eller informationschefen för Park & Resorts känner  igen sig i den bild tidningens källor för fram. Gefle Dagblad skriver att enligt VD ”Nina Tano är det det fakta att tivolit och boende drar in snabbast pengar, djuren kostar pengar året runt men ger bara inkomster under tre månader.
`Bara underhållet, utan personalkostnad ligger på minst 1,5 miljoner kronor per år. Men på intet sätt kommer djuravdelningen som nummer två´, säger Nina Tano”, till GD.

Djurskyddet Sveriges sakkunniga Emma Brunberg säger efter att läst tidningens granskning:
– Just sådana här historier är bakgrunden till att vi i vårt nya principprogram som antogs av stämman i maj i år skriver ”Att djurparker ska fungera endast som park för bevarande och utbildning och inte kombineras med nöjesparker.” Karuseller får aldrig gå före djuren!

Text Katarina Hörlin
Foto Emily Bell, Flickr

Fördjupad läsning
Läs hela granskningen i Gefle Dagblad (OBS! Kräver inloggning) här: Djursatsningen som kom av sig

Hela Djurskyddets Sveriges ställningstagande om djurparker
Djurskyddet Sverige anser:

  Att det ska finnas ett tydligt och specificerat syfte för varje enskild art som hålls på endjurpark och djurhållningen ska direkt eller indirekt gynna den specifika arten. Acceptabla syften är bevarande av en hotad art eller utbildningssyfte.

  Att djuren ska hållas på ett sätt som gör att de har god välfärd och hälsa och attbeteendestörningar inte uppstår. Det innebär att vissa arter troligt inte kan hållas i djurparkoch denna djurhållning ska då avvecklas.

  Att djurparker ska fungera endast som park för bevarande och utbildning och intekombineras med nöjesparker.

  Att djur som hålls i djurparker aldrig ska få användas vid jaktträning.

  Att avelsprogram vid en djurpark ska vara välplanerade, och gällande hotade arter ska aveln utföras i samarbete med internationella djurparksorganisationer. Det ska finnas en tydlig plan med varje individ som föds i en djurpark så att djur inte avlivas i onödan.

Källa: Djurskyddet Sveriges principprogram, som antogs i maj 2018