Låt hunden och katten bli blodgivare

Har du en hund eller katt som klarar kraven för att lämna blod – hör av dig till närmaste djursjukhus. Blodtransfusioner räddar liv! Ditt djur kan hjälpa.

I mitten av 1600-talet gjordes den första transfusionen mellan hund. Boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer och dobermann är ofta DEA 1.1 negativa: de kan ge blod till flera potientiella mottagare. Ett nordiskt blodbanksråd utformar riktlinjer för hur en blodbank bör bedrivas och flera djursjukhus har byggt upp blodbanker.

FÄRRE BLODBANKER FÖR KATT
Det finns några blodbanker för katter, men oftast kallas blodgivarekatter in direkt. Detta då blodet tappas via halsvenen och djuret ska ligga still de cirka tio minuter det tar. En katt får lugnande medel, blir sederad.
”Detta är alltid förenligt med en risk, om än väldigt liten, och då `måste´ allt blod vi tappar användas för att inte riskerna ska bli större än nyttan”, förklarar Kristoffer Dreimanis, Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

HUNDEN BLIR OFTA PIGG
En vanlig fråga är om djuret blir trött efteråt.
”Ofta blir den piggare. Kanske beror det på hundgodiset som serveras efteråt”, säger Kristoffer Dreimanis.
Många undrar också vad som krävs. Veterinär Fredrik Ones Larsen svarar:
”Lugnt stabilt temperament. 1—4 års ålder vid uppstart, god hälsa, ingen regelbunden medicinering. Vaccinerad, avmaskad, ha fästingskydd och inte mottagit blodtransfusion,
inte varit utomlands eller dräktig. Katter får ej vistats utomhus.”
Båda veterinärerna betonar att blodgivarhundarna måste kunna ligga stilla på ett bord i tio minuter medan blodet tappas.
”Man blir imponerad över hur de ställer upp utan stress varje gång”, säger Dreimanis.
En blodgivarehund går i pension vid 8 år.

BLODTYPNING GÅR SNABBT
Det finns 7–8 internationellt erkända antigen
(DogErytrocyteAntigen DEA) på hundens erytrocyter.
Katt delas oftast in i A, B och AB. Om du inte vet vilken
blodgrupp ditt djur har är det inget du behöver ta reda på i
förväg.
”Blodtypning inför en blodgiva går snabbt så det tycker jag inte
man behöver”, säger Kristoffer Dreimanis.

HUNDEN SKA VÄGA MINST 27 KG
– KATTEN 4,5 KG
Endast en viss mängd blod kan tas utifrån kroppsvikten.
På hund används samma system som för människor där
medel som gör att blodet inte stelnar, anti-koagulantia, redan är tillsatt.
För att göra en fullständig tappning krävs att hunden väger minst 27 kg.
På katt är det annorlunda: här adderas antikoagulantia så att
mängden anpassas till mängden blod. Men för att det ska gå
att ta en förbestämd mängd blod bör katten väga över 4,5 kg.

OLYCKOR OCH RÅTTGIFT
Blödningar, både inre och yttre, som exempelvis efter att hunden
eller katten blivit påkörd eller fått en jaktskada är vanliga skäl bakom behov
av blod.
Blodbrist kan också uppstå via nedbrytning av patientens egna blodkroppar,
vanligast är sjukdomen Immunmedierad Hemolytisk Anemi, IMHA.
Även minskad produktion av röda blodkroppar på grund av benmärgspåverkan
förekommer eller att djuret blivit förgiftat av råttgift.

VANLIGARE FÖR HUNDAR
Universitetsdjursjukhuset vid SLU ger cirka 2 blodenheter (plasma eller erytrocytkoncentrat)per vecka till hund.
Till katt blir det cirka 5 givor per år. Över hela landet är förhållandet ungefär desamma, fler hundar än katter får och ger blod.
Anicuras regionsjukhus i Bagarmossen gav 66 hundar och 6 katter blodtransfusioner under 2017, och har för närvarande 52 hundar och 7 katter som lämnar blod. Universitetsdjursjukhuset vid SLU har även fryst plasma för föl.

BLOD SAKNAS: HÖR AV DIG OM DU VILL HJÄLPA TILL
”Vi har haft lite för få negativa (DEA 1.1 -) blodgivare och rekryterar in nya donatorer till blodbanken på grund av pensionering av gamla donatorer”, säger Kristoffer
Dreimanis och uppmanar alla som har en ung svenskfödd frisk
hund på minst 27 kg i Uppsalaområdet som vill bidra med
blod att höra av sig till:
Även Bagarmossens och andra djursjukhus tar gärna emot
blodgivande hundar och katter. Hör av dig till de som finns
på din ort om du har ett djur som kan ge blod!

Källor Kristoffer Dreimanis, UDS, Universitetsdjursjukhuset vid SLU och Fredrik Ones Larsen, Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Anicura. Text Katarina Hörlin Foto iStockphoto