Positiva besked från politikerna om djurförsöksfri forskning

ALMEDALEN. En satsning på utfasning av djurförsöken, och upprättande av handlingsplaner för en ökad djurförsöksfri forskning. Det lovade sju av riksdagens åtta partier i Almedalen igår.

De samlade djurskyddsorganisationerna hade under ett fullsatt seminarium gemensamt bjudit in samtliga riksdagspartier för en utfrågning kring aktuella djurskyddsfrågor. Karin Gabrielson Morton, sakkunnig vid stiftelsen Forska Utan Djurförsök lyfte den djurförsöksfria forskningen och inledde med en lägesbeskrivning:

– Sverige storsatsar på Life Science: medicinsk forskning, bioteknik och läkemedelsutveckling. Satsningar som kan leda till att djurförsöken ökar trots att det finns målsättningar om att ersätta djurförsök.

EU:s försöksdjursdirektiv, som i stora delar förhandlades fram under svensk ledning, har som mål att alla djurförsök ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt.
– Satsningar på djurförsöksfria metoder är viktigt, både utifrån djurskyddsskäl och kvalitetsskäl, sa Karin Gabrielson Morton och konstaterade att det finns många exempel på hur djurförsöksfria metoder som komplexa cellmodeller i provrörsforskning och modeller i dator fungerar minst lika bra, ibland bättre än djurförsök. Dessa modeller används inom läkemedelsutveckling, medicinsk forskning och kemikalietester.
– Det handlar alltså inte om att välja mellan att rädda djur och att satsa på Life science, utan satsningar på djurförsöksfri forskning ligger helt i linje med både Life Science-målen, sa Karin Gabrielson Morton.

Begreppet Life Science inkluderar flera vetenskapliga ämnen kring studier av den levande organismen: bioetik, människor, djur, svampar och växter.

År 2017 invigdes 3R-center vid Jordbruksverket. 3R står för Replace, Reduce och Refine, alltså ersätta, minska antalet och minska lidandet för djuren, som används i  försöken.
– 3R-centret är en bra satsning, men placeringen vid Jordbruksverket gör att det ligger en bra bit från Life Sciencevärldens mittpunkt och det är inom Life Science en stor del av djurförsöken utförs, förklarade hon och fortsatte:

– Satsning på 3R-centret har inte heller inneburit ökade satsningar på att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsök. De statliga anslagen till sådan forskning, som delas ut av Vetenskapsrådet har inte höjts på tio år, trots att ansökningarna ökar för varje år. Det handlar om 13 miljoner per år, som räcker till totalt sex 3R-projekt – det går alltså inte enbart till att ersätta djurförsök, sa Karin Gabrielson Morton, som även nämnde att flera andra länder nu är föregångare: I Storbritannien har strategiska planer tagits fram för att stödja utveckling av nya djurförsöksfria metoder. Holland har som mål att bli världsbäst på djurfri forskning senast 2025, samtidigt som de tar fram planer för utfasning av regulatoriska djurtester, konstaterade hon och frågade:

Stödjer ni att Sverige tar fram en motsvarande plan för ökad djurförsöksfri forskning och med tydliga och tidsatta mål för utfasning av djurförsök, och är ni beredda att se till att det läggs kraftigt ökade ekonomiska resurser på detta.
Är ni beredda att göra vad som behövs?
– Ja! svarade samtliga i panelen, som bestod av alla riksdagspartier utom Liberalerna.

Hur?
– Vi har länge motionerat om en handlingsplan för att minimera djur i djurförsök. Jag är glad att vi fått igenom pengarna till 3R-centret i förhandlingarna med regeringen, däremot är vi besvikna över att det ligger under Jordbruksverket, för det är inte rätt myndighet. Vi anser att vi först måste sätta ett mål: bringa ner antalet djur i djurförsöken till ett minimum eller avveckla det helt. Sedan får amn ta fram handlingsplaner. Vi har väldigt mycket pengar avsatta till olika former av forskning, så vi kan kapitalisera på det till en början, men sedan måste industrin och forskningsvärlden själva vara med och finansiera, sa Jens Holm (V).

– Instämmer, nu har 3R-centret ett anslag till år 2020 på 15 miljoner kronor per år. Vi har haft fokus djurskyddet när vi talat om detta, men efter 2020 måste vi få social- och utbildningsdepartementen att bli mer engagerade så att det blir en integrerad del av forskningen. Det tror jag vi skulle klara, sa Jenny Lundström, Miljöpartiet, (MP).

Centerpartiets Jonas Hedin tog fasta på ”Reduce”- att minska djurförsöken.
– Vi driver på att helt ta bort djurförsök i skönhetsprodukter i EU-systemen, sa Johan Hedin ( C).

Socialdemokraternas Isak From:
– Jordbruksverket får återkomma när de vill ha mer pengar. Allt talar för att ”Replace” alltså ersätta, nu när forskningsresultatet blir bättre, men det är en konservativ bransch som kanske inte vill ta till sig nya landvinningar på området, svarade Isak From (S).

Kristdemokraternas svar blev:
– Det Jens och tidigare talare säger är väldigt vettigt, och det kommer att finnas möjligheter att finansiera detta, sa Lars-Axel Nordell, (KD).

Moderaterna ville ge 3R-centret lite till tid:
– 3R–centret har precis börjat så vi får ge det tid innan vi kan utvärdera. Så länge vi har djurförsök i Sverige är det helt rätt att 3R ligger under Jordbruksverket. Senare, när djurförsöken är borta, kommer vi att flytta det och döpa om det. Vi vill också se att myndigheter, politik och forskning hittar en strategi för avvecklande, likt Holland, sa Åsa Coenraads, (M) Moderaterna.

– Det här skapar potential för Sverige att ta fram nya metoder. Anslagsnivåerna är för låga, jag hoppas vi kan få upp dem. Nu har 3R precis startat, anslagen har varit för små så det är för tidigt att utvärdera. Men frågan måste högre upp på dagordningen sa Martin Kinnunen (SD) Sverigedemokraterna.

Anslaget via Vetenskapsrådet har stått still i tio år. 13 miljoner kronor är mycket pengar men lite i de här sammanhangen. Kommer ni att höja?
– Ja, det gör vi gärna. Fast störst nytta får vi om vi har en plan så ska alla verksamheter arbetar efter den planen, sa Jens Holm (V).
– Att få in detta strategiskt tänk i allt anslagsgivande i Life Sciencesektorn är ett viktigt steg att ta, sa Jenny Lundström (MP).

– Jag tror att det är väl använda skattepengar, sen vet jag hur det går till att förhandla en budget, så jag är väldigt försiktig med att ställa upp löften här, det borde varje ansvarsfull lagstiftare vara, säger Johan Hedin (C ).

– Jag delar mina kollegors inställning, området är väldigt viktigt, vi borde kommunicera med våra kollegor på utbildningsdepartementet, sa Isak From (S).

– Instämmer, men vi sitter inte här och förhandlar en budget just nu, sa Lars-Axel Nordell, (KD).
– Jag tycker också det är viktigt att ha med sig att det viktigaste är inte hur stor pengapåsen är utan vad men gör med pengarna. Man kan omfördela inom befintliga ramar, sa Åsa Coenraads, (M).
– Vi har äskat inför hösten. Nivåerna är för låga, sa Martin Kinnunen (SD).

Karin Gabrielson Morton tackade för svaren.
– Vi återkommer till er efter valet om hur det här ska gå till. Då hoppas jag att det låter lika positivt. Glöm inte att ta upp dessa frågor i alla Life Science- sammanhang! Det finns mycket pengar där, ni får inte glömma att ta upp konsekvenserna av djurförsök och att satsa på djurfria metoder!


Politikerna fick tummen upp av Karin Gabrielson Morton för sina svar. 

Text och foto: Katarina Hörlin

Läs mer om Life Science på regeringskansliets sajt här