Den här politiken vill Djurens parti driva

Valet närmar sig. Djurens parti sitter inte i riksdagen men har djurfrågor högst upp på sin agenda. Vi bad partiledaren berätta mer om politiken de vill föra.


Therese Ericsson, partiledare för Djurens parti, vilka är era viktigaste valfrågor?
– Vi har en vision om ett samhälle där även icke-mänskliga djur har rätt till sitt eget liv. Det innebär ett samhälle utan en djurindustri, där nuvarande kött- och mjölkproduktion är borta och lantbruken i stället har ställt om till en vegetabilisk produktion. Det innebär djurfristäder och naturreservat i stället för djurparker, cirkusar utan djur och framställning av kläder, skor utan djurens skinn, ull, pälsar och fjädrar. Inga vilda djur jagas och dödas för nöjes skull och läkemedel testas utan metoder som utsätter djur för lidande.

Vad gör en röst på er för nytta när ni inte sitter i riksdagen och kan påverka?
– Det kan aldrig vara bortkastat att med sin röst visa vilken inriktning man vill se i politiken. Inget parti föds stort. Djurens parti är del av ett internationellt nätverk av djurpartier som alla kommit olika långt. Det nederländska Partij voor de Dieren har suttit i parlamentet sedan 2006.

Vad anser ni om regeringens proposition till ny djurskyddslag?
– Den är alldeles för svag sett från djurens perspektiv. Ta minkfarmerna. I stället för att besluta om ett förbud ska minkarnas situation utredas. Det finns redan mer än tillräckligt med fakta tillgänglig: pälsfarmerna måste så snart som möjligt stängas. Små förändringar i djurskyddslagen kommer aldrig att på riktigt förändra djurens situation. Lagen är skriven med utgångspunkten att djuren är till för oss människor och om vi bedömer att något är till nytta för oss motiverar det att vi utsätter djur för lidande. I stället för att justera detaljer i en lag som redan i dag inte efterlevs måste vi på allvar börja prata om vilken slags värld vi vill leva i och vilka slags människor vi vill vara i relation till individer av annan art.

Vill ni se en obligatorisk ID-märkning och registrering av katter?
– Ja, absolut. Det är fruktansvärt att vi har så många hemlösa katter i Sverige. Katternas status måste höjas och den som skaffar en katt måste vara beredd på att ta ansvar för katten under hela dess liv.

Intervju Birgitta Wiberg
Foto Djurens Parti och iStockphoto

Fler konkreta politiska krav från Djurens parti

* Att snöskotrars och fyrhjulingars drivmattor märks så det blir lättare för polisen att fälla någon för jaktbrott, miljöbrott, artskyddsbrott eller stöld. Krav på denna märkning ska inte bara gälla nya snöskotrar. Omärkta snöskotrar bör bli olagliga att köra.

* Att personer utbildas som får till uppdrag att förebygga artskyddsbrott och miljöbrott i hela landet. Detta skulle också skapa nya arbetstillfällen ute i glesbygden.

* Att djurindustrin avskaffas. Som steg på vägen ska:
– Det inte vara tillåtet att separera kor och deras kalvar utan de ska ges rätten att leva tillsammans.
– Kalvarna dricka den mjölk som var menad för dem fram tills att naturlig avvänjning sker.
– Perioden mellan dräktigheterna förlängas så att korna får vila.
– Beteskravet öka med möjlighet till utevistelse året om samt att det alltid ska finnas någon form av väderskydd, naturligt eller byggt.
– Inomhusmiljön förbättras med möjlighet för djuren att röra sig fritt på mjukt underlag och ha tillgång till bekväm liggplats.
– Aveln för hög mjölkproduktion upphöra.

Exemplen ovan är bara ett axplock, hela partiprogrammet med alla förslag kan läsas här:
Djurens parti

Ta del av samtliga riksdagspartiers svar på vilken djurskyddspolitik de tänker driva här:
Så ska riksdagspolitikerna arbeta för djuren