Svidande kritik mot förslag att tillåta pilbågsjakt i Sverige

Naturvårdsverkets förslag att tillåta jakt med pilbåge i Sverige möter massiv kritik från tre av de stora svenska djurskyddsorganisationerna.
Jakt får inte innebära att man ökar de djurskyddsmässiga riskerna bara för att ge jägarna mer spänning i upplevelsen, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

Förslaget att tillåta viss jakt med pilbåge är ute på remiss och en del av Naturvårdsverkets översyn av föreskrifter inom viltområdet.
– I strategi för svensk viltförvaltning ska vi utveckla möjligheten att använda nya sätt att jaga. Vi föreslår nu en begränsad möjlighet att jaga med pilbåge i Sverige. För att få göra det ska den som jagar både ha vanlig jägarexamen, och en internationell bågexamen, säger vilthandläggare Frederik Treschow i ett pressmeddelande.

Men förslaget har redan fått svidande kritik och idag gick Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Djurens Rätt ut i ett gemensamt pressmeddelande där de slår fast att pilbågsjakt är oacceptabelt ur djurskyddsperspektiv.

– Jakt får inte innebära att man ökar de djurskyddsmässiga riskerna bara för att ge jägarna mer spänning i upplevelsen, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige och Johan Beck-Friis, generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen, förklarar att det finns flera skäl till varför de kraftfullt motsätter sig en legalisering av pilbågsjakt.
– I ett land som Sverige kan vi inte acceptera några andra jaktmetoder än de som är effektivast, snabbast och skonsammast för de jagade djuren, säger han.

Djurskyddsorganisationerna hänvisar till att oberoende vetenskapliga studier av pilbågsjakt visar ”en tydligt ökad risk för skadeskjutning av djur som jagas med pil, jämfört med traditionell jakt med kul- och hagelvapen”.

De skriver också att ”Under jakttiderna för rå- och hjortdjur råder dessutom tidvis hårda och varierande vindar, vilket ytterligare ökar risken för skadeskjutning då ballistiken för en pil jämfört med kul- och hagelammunition är avsevärt sämre. Vid en skadeskjutning tar det även längre tid att ladda en ny pil och skicka iväg den med god precision, än att skjuta ett nytt gevärsskott.

Erfarenheter från andra länder visar förutom fler skadeskjutningar även en förlängd tid från träff till död för påskjutna djur, när man jämför pil med kula. I amerikanska handböcker för bågjägare talas om väntetider på upp till 20 minuter innan djuret dör, även om man träffat rätt.”

Dessutom saknar de ett tydligt motiv i Naturvårdsverkets förslag till varför Sverige ska börja tillåta pilbågjakt, förutom att denna jaktform är tillåten vissa andra länder.
–Vi hoppas att Naturvårdsverket tar till sig saklig, opartisk information i frågan och drar tillbaka sitt förslag. Vi anser att Sverige av djurskyddsskäl måste få behålla förbudet mot bågjakt, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt

I början av år 2019 kommer Naturvårdsverket att besluta om föreskrifterna om jaktmedel.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Läs mer
Här kan du läsa hela Naturvårdsverkets remiss: Förslag till nya föreskrifter om jaktmedel