Farliga radiosändare var inopererade i brunbjörnar

Radiosändare som opererats in i brunbjörnar kan vara livsfarliga. Det är en av de slutsatser som forskarna i Skandinaviska björnprojektet drar efter att ha undersökt björnar som haft sändare inopererade i bukhålan.

Totalt omfattar studien 305 björnar och den har utförts under 19 år. Under studiens gång började forskarna – efter att ha blivit medvetna om biverkningarna – operera ut sändarna efter en viss tid i stället för att låta dem bli kvar i djuren. I takt med att forskningsresultaten blev allt tydligare gick man så småningom helt ifrån metoden med att operera in sändarna.

Många av sändarna i björnarna hade kapslats in av bindväv och kroppen reagerat kraftigt på det främmande föremålet med bland annat inflammationer och vävnadsdöd. Två av de opererade björnarna hade dessutom dött då sändaren kortslutits.

Studien som är den första i sitt slag visar hur brist på medicinsk hänsyn orsakar djurskyddsproblem under övervakningen av vilda djur. Tidigare studier har främst inriktats på tekniska aspekter av sändarna och på övervakningsmetodik.
– Studien är viktig för att förbättra djurvälfärden. Vi hoppas att den bidrar till att andra forskare slutar att använda den här typen av implantat på brunbjörn och andra vilda djur. säger professor Jon M. Arnemo till Forskning.no.

I Skandinavien började den här typen av sändare användas på 1980-talet, först på utter och senare på järv, brunbjörn, fjällräv, grävling, lodjur, vildsvin och bäver. Hur många vilda djur som försetts med den här typen av sändare  är okänt, men det rör sig om minst tiotusentals djur runt om i världen.

Text: Jeanette Thelander
Foto: iStockphoto

Läs hela studien
Studien heter ”Long-Term Safety of Intraperitoneal Radio Transmitter Implants in Brown Bears” och publicerades nyligen i Frontiers of Veterinary Science och kan läsas i sin helhet här: Long-Term Safety of Intraperitoneal Radio Transmitter Implants in Brown Bears