Förslag på nytt EU-direktiv begränsar djurskyddet

Ett nytt förslag från EU-kommissionen innebär att handelsföretag inte ska kunna ställa krav på utökat djurskydd. Kritiken är enorm.
– En kraftfull begränsning i marknadens möjligheter att driva djurskyddsfrågor framåt, säger Gunnela Ståhle.

Det nya direktivet, Unfair Trading Practices, UTP, syftar till att stärka bondens ställning i livsmedelskedjan. Men i praktiken innebär det att handelsföretag förbjuds att ställa krav på leverantörer av livsmedelsprodukter, som gått utöver rådande lagstiftning i djurskyddsavseende.

– Frågan är vad som händer med alla de certifierade djuromsorgskoncept som finns inom EU idag exempelvis Freedom Food i Storbritannien, och djurvälfärdsmärkningarna i Nederländerna, Tyskland  och Danmark. Jag ser det som helt orealistiskt, säger Gunnela Ståhle, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige och ordförande i Vi konsumenter.

Båda dessa förbund är två av de djurskydds- och miljöorganisationer, som tillsammans med Svensk Handel i dagarna sände ett brev till Europaparlamentarikerna med kravet att i samband med nästa session i Strasbourg hålla plenaromröstning för att omarbeta UTP-förslaget.

Konkret innebär UTP att cirka femtio affärsmetoder föreslås bli otillåtna. En av dem är att handelsföretag inte ska få kräva att deras leverantörer har högre djurskydds- och miljökrav än vad lagstiftningen anger.

– Om förslaget skulle gå igenom skulle det innebära en kraftfull begränsning i marknadens möjligheter att driva djurskydds- och miljöfrågorna framåt. Kommissionen har tidigare inom ramen för lagen om offentlig upphandling stimulerat upphandling av certifierade kvalitetskoncept kring djurvälfärd och miljö, säger Gunnela Ståhle och fortsätter:

– Det känns som drivet av en bakåtsträvande bondeorganisation. Svensk Dagligvaruhandel har jobbat med att försöka införa gemensamma kriterier i upphandling av animaliska livsmedel. LRFs jordbruksexpert har ansett att det inte skulle innebära något hinder, utan att detta skulle kunna garantera merbetalning, säger hon.

Fredrick Federley (C) är rapportör i EU:s arbete med implementering av djurhälsopaketet. Han säger till Dagens Nyheter att på det sätt som ”jordbruksutskottet i EU-parlamentet har beslutat så har det landat fel, då man går in och detaljreglerar sådant som inte är ett problem i dag” och lovar att han ska försöka få upp frågan för omröstning


Gunnela Ståhle.

Text Katarina Hörlin
Foto Katarina Hörlin och Maja Brand