Lojala hundar och personliga katter

Det finns runt två miljoner katter och hundar i Sverige, de sysselsätter 8 000 personer och bidrar med sju miljarder till BNP. Nu har de värden människor fäster vid hundar och katter undersökts.

– Människor förknippar hundar och katter med många typer av värden, såväl direkta och indirekta användarvärden, som värden som inte är förknippade med att en person har kontakt med djuren, säger Ruben Hoffmann, fil dr i ekonomi vid SLU.

Han är en av forskarna bakom undersökningen ”Economic Perspective on the Value of Cats and Dogs”, där 1 267 personer besvarat en hundenkät och 760 en kattdito via Facebook.
– Vi frågade vilka aspekter man förknippar hundar och katter med. Frågan var helt öppet ställd. Både människor som hade hund eller katt och de som inte hade det svarade.

Emotionellt stöd var viktigt både vad gäller hundar (kärlek, glädje, lojalitet) och katter (kärlek) medan socialt stöd var mer framträdande för hundar (vänskap, sällskap). För katter var djurets personlighet tillsammans med kärlek mest framträdande.

Hur går ni vidare?
– Vi ska se om vi kan sätta ett monetärt värde på hur människor värderar sina djur. Det går inte att bara fråga ”Hur mycket är din hund värd?” då skulle svaren kunna bli “En miljon!” eller ”Ovärderlig!” Vi utgår istället från människors subjektiva välmående, kopplar det till djuret och beräknar sedan indirekt ut ett implicit monetärt värde, säger Ruben Hoffmann.

Text Katarina Hörlin
Foto iStockphoto

Läs mer!
Här kan ni ladda ner den tidigare undersökningen från SLU Värdet av hundar och katter i Sverige