EU skärper reglerna för antibiotika till djur

En ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel röstades igenom i EU idag. Reglerna skärps för hur antibiotika får användas till djur.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger i en kommentar att antibiotikaresistensen är en av vår tids stora utmaningar och att det därför är oerhört viktigt att ”vi arbetar tillsammans inom EU för att få bort den onödiga användningen av antibiotika inom djurnäringen.”
 – Sverige är det land i EU som ger minst antibiotika till djur. Vi har länge drivit på för striktare EU-regler kring antibiotika inom lantbruket och det har gett resultat, säger han. 

Antibiotika får inte användas rutinmässigt eller för att kompensera för brister i djurhållningen, enligt den nya förordningen, som också förbjuder att ge antibiotika till grupper av djur i förebyggande syfte. EU-länderna ska även varje år redovisa försäljning och användning av antibiotika till djur i veterinärmedicinska läkemedel.

– Vi välkomnar beslutet. Antibiotikaresistensen är en ödesfråga både för djur- och folkhälsa, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Sverige har redan infört dessa regler. Förordningen börjar gälla om tre år.

Text Katarina Hörlin Foto iStockphoto