Försvåra inte vegetariska val, EU!

Låt vegokorven behålla sitt namn. Det uppmanar flera svenska organisationer EU-parlamentarikerna inför en omröstning. 

Endast produkter som innehåller kött från djur ska få kallas korv, biff eller burgare. Det anser Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling, som nyligen röstat igenom ett lagförslag, vilket får till följd att exempelvis sojakorv, vegoburgare och grönsaksbiff måste byta namn för att få säljas i matvarubutiker inom EU.

Förslaget kommer inom kort att tas upp till beslut i Europaparlamentet och inför omröstningen har djurskydds-, konsument- och miljöorganisationer, samt den gröna tankesmedjan Fores, gått samman och skickat ett brev till de svenska ledamöterna, där de uppmanas att: Ta ställning för konsumentens rätt till tydliga vegetabiliska alternativ! Och rösta emot förslaget.

Syftet med att inte längre låta vegetariska produkter heta något som slutar med korv/biff/burgare är att säkerställa att konsumenter inte blir vilseledda kring vad matvaror i butikerna innehåller. Men som det står i brevet: ”Organisationen Sveriges Konsumenter känner inte igen att det skulle finnas en förvirring hos svenska konsumenter kring att till exempel sojakorv, vegoburgare eller grönsaksbiffar inte innehåller kött från djur. Det finns redan idag EU-krav på att det tydligt ska framgå att en matvara är växtbaserad.”

Det konstateras också att efterfrågan på vegetabiliska alternativ ökar och ”ett förbud mot att använda termen vegetarisk korv minskar inte efterfrågan på vegetabiliska alternativ men gör det mer komplicerat för konsumenten att hitta en sådan produkt. Därför riskerar denna lag att motverka sitt eget syfte genom att försvåra aktiva konsumentval, om lagen tillåts träda i kraft.”

Ej heller är det rimligt att köttproducenter får monopol på ord som korv, burgare och biff samtidigt som vegetabiliska alternativ måste ändra namn för att få fortsätta saluföras, betonar avsändarna Djurskyddet Sverige, Vi Konsumenter, Svensk mat- och miljöinformation, Fores, Sveriges Konsumenter, Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen.

”Lagförslaget riskerar därför att leda till en snedvriden konkurrenssituation” framför organisationerna i brevet som vädjar till parlamentarikerna att rösta ned förslaget till förmån för konsumenterna i Sverige, för klimatet och för en rättvis konkurrenssituation.

Exakt dag för röstningen är ännu inte klart.

Text Katarina Hörlin