Riksdagen föreslår att obligatorisk förprövning av djurstallar slopas

Riksdagen kommer att uppmana regeringen att slopa den obligatoriska förprövningen vid om-, till- eller nybyggnad av djurstallar. Det stod klart efter eftermiddagens debatt och beslut i kammaren.  

– Förslaget att ta bort den obligatoriska förprövningen är ynkligt, skamligt och jag tycker att ni ska skämmas. Den obligatoriska förprövningen är en grundbult i svenskt djurskydd. Djurskydd handlar om att förebygga, sa Magnus Manhammar, Socialdemokraterna under debatten som föregick beslutet i kammaren. Han tillsammans med Vänsterpartiets Elin Segerlind och Miljöpartiets Elisabeth Falkhaven lyfte fram vikten av att den obligatoriska förprövningen behålls.

Manhammar hade kopierat upp debattartikeln i SvD, som publicerades i lördags, där den samlade djurskyddsexpertisen gått samman och skrivit hur viktig den obligatoriska förprövningen av djurstallar är, både för djuren och lantbrukarna, och han bad alla i oppositionen att läsa på innan de röstade.

Men beslutet blev 184 röster för utskottets förslag och 124 röster emot. De argument för att ta bort den obligatoriska förprovningen som fördes fram under riksdagsdebatten av bland andra Moderaternas Betty Malmberg, Centerpartiets Ulrika Heie, Liberalernas Tina Acketoft och Kristdemokraternas Magnus Oscarsson var minskat regelkrångel, mindre byråkrati och mer fokus på funktion.
– Det skulle behövas en ”regelförenklingskommission” där regler som inte bidrar till ökad konkurrenskraft på allvar ifrågasätts, sa Ulrika Heie, C och framhöll att ingen vill bygga fel, samt att det är fullständigt självklart att varenda lantbrukare kommer att se till att det blir rätt.

– I den här frågan tycker jag att man ska ha respekt för dem som talar om att regelbördan är alldeles för stor. Om man då inte kan ändra på någon regel utan att gå ut och skrika att det är fara å färde av den ena eller andra anledningen kommer vi aldrig kunna ändra några regler i det svenska lantbruket. Stå upp för att det behövs en regelförenklingskommission och en regelförenkling på riktigt! Då måste man våga ta bort olika delar av den obligatoriska prövningen för att nå ett bättre resultat.

Moderaternas ledamot var inne på samma linje:
– Vi uppmanar att slopa förprövningen, men besiktningen efteråt kommer att fortsätta vara kvar. Ingen djurägare kommer ju att bygga så att de behöver bygga om! Det finns inget viktigare för en djurägare än att säkerställa en god hälsa för sina djur. Det som är byggt måste besiktigas innan djuren flyttar in. Vi tror på lantbrukaren! Vi tror på byggherren! sa Betty Malmberg, M.

Magnus Oscarsson, KD sa att vi skulle tacka våra svenska bönder för att de hållit nere antibiotikaanvändningen och att vi borde minska deras regelbörda.
– Funktion och djurvälfärd ska vara i fokus, helt i linje med Livsmedelsstrategin, sa han,  och betonade att det var ”jättebra att vi får ta bort en lag från 1973” som bara fyller på det stora antal regler svenska lantbrukare dignar under.

Magnus Manhammar kontrade med att många lantbrukare ser att den obligatoriska förprövningen är en fördel och att LRF en gång var för den, samt lyfte skräckexempel från Danmark där lantbrukare fått bygga om efter att stallen inte höll för lagkraven vid besiktningen. Han sa också att om förprövningen tas bort nu, vilken blir då nästa djurskyddsregel som står på tur?
– Det kan bli väldigt fel när djurskyddet ska bygga på en tillitsbaserad modell, konstaterade han.

Efter votering stod det så klart att riksdagen i ett tillkännagivande nu ska uppmana regeringen att ta bort den obligatoriska förprövningen av djurstallar.
– Det är tydligt att dom borgerliga partierna och Sverigedemokraterna sätter konkurrenskraft framför djurskydd och att man i sin iver att vilja ”lita på bönder och byggherrar” missar att även bönder tjänar på att bygga rätt från början och att inte behöva riskera att bygga om. Och framför allt att djur kommer att lida under tiden. Förprövningen är enormt viktig för att uppfylla djurskyddslagens förebyggande syfte, detta verkar majoriteten som röstat igenom detta antingen inte ha kunskap om eller strunta i – jag vet inte vilket av dessa alternativ som är värst, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Text Katarina Hörlin
Foto  Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Se hela debatten här: Regeringen bör göra det enklare att bygga djurstallar (MJU11)

Läs tidigare artiklar i frågan här: Förslaget att slopa obligatorisk förprövning saknar konsekvensanalys