Djurskydd togs upp i EU-valsdebatt

I morse möttes åtta politiker som alla kandiderar till EU-parlamentet för att frågas ut av Sveriges Konsumenter. Var står de i konsumentfrågorna? Två ämnen rörde djurskydd och panelen var överens om att detta är ett av EU-valets viktigaste frågor.

Från Bryssel till köksbordet – EU-valet, partierna och du: Var står partierna i konsumentfrågorna inför EU-valet? Det var frågan och titeln på morgonens diskussion.
– Den enda debatten om konsumentfrågorna inför EU-parlamentsvalet, sa Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, när han inledde frågestunden som hölls just  i Europahuset i centrala Stockholm.

Panelen bestod av representanter från samtliga av de stora partierna, utom Vänsterpartiet som lämnat återbud. Alla deltagarna kandiderar till EU-parlamentet och står på valbar plats inför valet, som hålls den 26 maj.
– Det är ett viktigt val. EU-parlamentet har inflytande över frågor som rör vår vardag: Det handlar om vår mat, våra bankaffärer och vår integritet på nätet. Många lagar om detta stiftas i EU, sa Jan Bertoft.

Debatten la främst fokus på de ämnen som den europeiska konsumentrörelsen BEUC har prioriterat: Artificiell intelligens i konsumenternas tjänst, längre livslängd för produkter, förenklad hälsomärkning för mat, lättillgängliga mediciner till konkurrenskraftiga priser och stopp för skadliga kemikalier.
Frågor som kommer att påverka hundratals miljoner människors liv och måste därför prioriteras av de nyvalda beslutsförfattarna i Europaparlamentet, som Sveriges Konsumenter slog fast i inbjudan. (Länk till hela debatten finns sist i denna artikel)

Under snabbfrågorna, där panelmedlemmarna genom att lyfta en flagga med sin partilogga svarade ja, rörde två djurskydd. Jan Bertoft frågade:
I affären är det lätt att se var köttet kommer ifrån. Men svårt i färdigrätter. Ska det bli obligatorisk ursprungsmärkning om land även för färdigrätter?
Allas flaggor lyftes.

Vi tar en annan fråga om djurtransporter. Många konsumenter upprörs över att djur utsätts för plågsamma transporter inom EU och att EU:s djurskyddslagstiftning inte efterlevs av medlemsländerna. Kommer du och ditt parti aktivt att arbeta för att säkerställa att djurskyddsrelaterad lagstiftning efterlevs och genomförs i alla länder?
Alla flaggorna hissades rakt upp.
– Det verkar vara helt okontroversiellt, konstaterade Jan Bertoft och gav ordet till Feministiskt Initiativ, F!.
– Det här är en av mina hjärtefrågor, som jag kommer att driva absolut hårdast när jag kommer in i Europaparlamentet. Vi måste höja miniminivån över hur djurhållning ska se ut i EU. Vi kan inte acceptera att på andra sidan gränsen lever grisar på sätt som vi inte skulle acceptera i Sverige, sa Joakim Månsson Bengtsson, (F!).

Kristdemokraternas Ella Bohlin instämde i att det är viktigt med lagstiftning.
– Men just när det gäller djurskydd har Sverige skarpare reglering än vad EU har. Vi är kritiska till att en del områden sönderregleras av EU. Det är inte säkert att det hjälper, risken finns att Sverige och en del andra länder som har en högre djurskyddsnivå måste anpassa oss till en lägre nivå.

Socialdemokraternas Jytte Guteland:
– Jag har arbetat med de här frågorna den här mandatperioden och det är en av de viktigaste om anständighet: hur vi behandlar våra djur – också i Europa. Om man inte höjer golvet och förbättrar standarden för alla djur då kommer ju också den standard att dras ner för de djur vi har hemma i Sverige. Det är så sambanden ser ut. Idag är det förfärligt.
– Vi ser att trots lagstiftning på max åtta timmars transport transporteras djur i 40 timmar över gränserna. Vi ser diande kalvar separerade från sina mammor också vara med på dessa transporter! En del får inte tillgång till vatten, foder eller veterinär. Kontrollerna brister vid gränserna. Jag sitter med i Animal Welfare group och alla svenska partier borde vara med där. Ett starkt engagemang behövs, men det har det inte varit under den senaste mandatperioden, sa Jytte Guteland, (S).

Miljöpartiets Emma Hult inledde med att säga att hon förstod vad Kristdemokraterna menar när de lyfter risken för att EU:s lagstiftning skulle kunna innebära försämringar för det svenska djurskyddet.
– Men i grunden handlar det om djur som har det väldigt dåligt i andra länder. Då måste vi se till att de får lika bra lagstiftning som vi har. Och vår svenska lagstiftning måste också bli bättre. För vi är inte i toppen av allt som gäller djurvälfärd. Vi kan prata om allt från transporter till hur det går till på slakterier, där har vi mycket att göra. Alla EU-länder ska ha en bättre standard än idag. För djurens skull, men också för att kvaliteten på köttet blir bättre när djuren mår bättre, för de som vill äta kött, sa Emma Hult (MP).

Centerpartiets Hanna Stenegren instämde i vad Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna sagt.
– De här frågorna har vi Centerpartiet arbetat mycket med och vår Europaparlamentariker Fredrick Federley är den enda svensken som sitter med i jordbruksutskottet vilket beslutar i de här frågor. Vi välkomnar att andra svenska partier också sitter med i det här utskottet så vi får mer push för de här frågorna. Det verkar finnas stor enighet, sa Hanna Stenegren, (C), vars inlägg blev det sista om djurskydd innan debatten gick över till frågan om alkoholhaltiga drycker ska ha ingrediensförteckning.

Hela debatten filmades av SVT och kan ses via denna länk (hoppa fram till cirka 5.07.00)
SVT Forum 10 maj

Text & Foto Katarina Hörlin

Vilka svenska kandidater har antagit Djurskyddslöftet? Se här!
Eurogroup for Animals har inför EU-valet tagit fram specifika frågor om djurskydd i sin kampanj Vote for Animals EU2019. Alla som ställer upp i valet till EU-parlamentet kan skriva under om de lovar att rösta för djuren i ett antal konkreta sakfrågor. Sök och se vilka kandidater som skrivit under: Djurskyddslöftet: Svenska kandidater

Konsumenternas topp fem EU-frågor:
Läs hela Sveriges Konsumenters fem prioriterade frågor för konsumenterna i EU-valet:
Från Bryssel till köksbordet

Mer om EU-valet
Röstning till Europaparlamentet sker den 26 maj. Här på riksdagens hemsida kan du läsa mer om hur EU-parlamentet fungerar och hur valet går till: EU-valet 2019