Så gick det för svanhonan i Malmö

I våras fick Malmö Stad tillstånd att utöva skyddsjakt på en knölsvanshane som försvarade boet där honan ruvade parets ägg. Avlivningen av hanen väckte starka reaktioner. Nu är honan bortjagad från boet. 

När det kom ut att en knölsvanshanne i Malmö som med ovanlig intensitet försvarat sitt bo blivit skjuten, efter tillstånd för skyddsjakt, väcktes  ett enormt engagemang. Först hos Malmöborna men det spred sig snabbt och människor i hela landet har gått samman i Facebookgrupper, hållit protestmanifestationer och uppmanat till att överklaga beslutet om skyddsjakt hos Länsstyrelsen för att få ett beslut som kan skydda framtida svanar. Just nu pågår namninsamlingar för att stoppa båttrafik i Malmökanalen medan fåglar häckar. Men vad hände med honan som blev ensam kvar med de åtta äggen?

– Honan fortsatte med ruvningen av äggen, men en tid senare så blev hon tyvärr bortkörd av ett annat svanpar som tog över reviret. Det kan såklart ha berott på att hon nu var ensam och därmed hade svårare att försvara sig, men även par blir bortkörda ibland. Det hände i Pildammsparken här i Malmö så sent som i somras. Så om det var ett resultat av skyddsjakten eller inte är svårt att säga. Men oavsett vilket så är ju en misslyckad häckning alltid tråkigt, säger ekolog Andreas Schmidt, på Gatukontoret i Malmö Stad.

Viltrehabiliterare är inte överraskade över att det slutade såhär.
– Det förvånar mig inte att honan nu tagit sin flykt därifrån efter att ha blivit bortjagad av ett annat svanpar. Hon hade ju ingen partner som kunde hjälpa och försvara henne och boet. Samtidigt har hon också i samband med stödutfodring, som vi avrått allmänheten från att göra, dragit till sig massa andra sjöfåglar och det har också gjort henne stressad, säger Nina Peivert, viltrehabiliterare, som ger råd om vilda djur och hur man kan hjälpa dem på sin Facebooksida Ninas Vilthjälp.

Enligt fågelexpert Bodil Nilsson som berättade om detta i Kvällsposten attackerades honan svårt av den nya svanhannen. Attackerna avbröts av förbipasserande, skadad gick honan ut på gatan men återvände till boet. Efter en ny attack flög hon iväg, skrev Kvällsposten i artikeln ”Svanhonan har jagats bort – ungarna kommer inte att överleva”.

Malmö Stad har nu spärrat av ett område kring det nya svanparet, som byggt bo och ruvar.
– Att vi hanterar situationen med det nya svanparet så pass annorlunda beror på att det är ett fall med helt andra förutsättningarna: För det första så är den här hannen mycket lugnare och beter sig mer som svanhannar brukar göra. Det är inga problem för personer att passera boet både på land och på vattnet så länge som de håller avstånd, förklarar Andreas Schmidt och fortsätter:

– För det andra så har det här paret placerat sitt bo på en annorlunda plats. Flotten som de häckar på är en publik plats med bänkar och det är också en plats för spontan angöring av kanoter och båtar. Därför kände vi att det var bäst att spärra av runt flotten så att honan kunde häcka ifred.

Enligt Andreas Schmidt var det förra svanparets bo mycket bättre placerat i en liten vassrugge nedanför den branta kanalkanten.
– Eftersom det inte var en plats där folk satt eller gick iland så fanns det ingen nytta med att spärra av runt boet. Människor rörde sig inte runt det ändå. Man hade såklart kunnat länsa av för sjötrafiken runt boet på samma sätt som vi nu har gjort runt flotten, men eftersom svanen försökte jaga bort båtar och kanoter inom hela kanalsträckan där boet låg så hade det tyvärr inte förändrat situationen.

Staden har även satt upp en skylt ”Bryggan är avstängd eftersom svanar har bon här. De behöver få ruva i fred. Tack för din omtanke”. Kan man säga att det som skedde i våras har lett till ett slags större förståelse för svanars situation?
–  Jag vet inte om jag skulle säga att det inträffade har lett till en större förståelse. Men i framtiden så kommer vi att ha en mer direkt dialog med Skånes ornitologiska förening och inte förlita oss på remisser i sådana här fall, och en ökad kommunikation är ju alltid positivt! säger Andreas Schmidt.

– Att de nu satt upp skydd och informationsskyltar för att inte störa det nykomna svanparet är jättebra och hoppas bara på att det fullföljs. Men det skulle självklart gjorts tidigare. Det förra svanparet hade valt denna publika plats av precis lika stora skäl som detta svanpar nu. Det är absolut ingen större skillnad, säger Nina Peivert.

Alla skyltar, lappar och hälsningar som sattes upp på staketet ovanför platsen där den första svanhonan ruvade, vilka uttryckte allt ifrån sorg och vanmakt  inför svanparets öde till rent hat, har nu samlats in av Malmö Museer.

”Skyltarna hade börjats slitas sönder av väder och vind och riskerade att hamna i kanalen. Eftersom händelsen bedöms att komma bli en minnesvärd representant för året 2019 kommer Malmö Museer inom ramarna för sin samtidsdokumentation att samla in kvarvarande föremål från platsen”, skriver Malmö Stad på sin hemsida.

Text Katarina Hörlin
Foto Niclas Tilosius

Läs tidigare artikel här:
Svanhane sköts medan honan ruvade