Hälsingestintan begärd i konkurs – var ledande på mobilt slakteri

I våras begärdes Hälsingestintan i konkurs. Företaget var ledande på det nya konceptet med mobila slakteri.

Vi ringer professor emeritus Bo Algers för att höra vad konkursen innebär för svenskt djurskydd vid slakt och transporter av lantbrukets djur?

– Den här konkursen behöver inte betyda att något är fel på konceptet. Men Hälsingestintan har hela tiden fått bryta ny mark på flera olika fronter. Från lagar och förordningar där lagstiftarna inte riktigt tänkt på ett mobilt slakteri när de skrev reglerna, till att få igång produktionen på slakteriet och få en fungerande arbetsmiljö för de som arbetar på slakteriet. Mycket har varit nytt och det har varit en ekonomisk uppförsbacke, säger professor emeritus Bo Algers.

Även besiktningen av såväl de levande djuren som slaktkropparna har varit en stor ekonomisk och praktisk utmaning.
– Idag kan hjärtkirurger utföra avancerade operationer via bildöverföringsteknologi på andra sidan jorden. Det är hög tid att använda den teknologin till besiktning av levande djur och kött. För bibehållen livsmedelssäkerhet är ju grundläggande för att mobila slakterier ska kunna finnas. Just kring detta finns ett stort intresse och stor nyfikenhet från både producenter och forskarvärlden, säger han.

Modellen med bedövning och avblodning av djuret på den egna gården är ytterligare en intressant väg för att djur ska slippa att transporteras och inhysas på ett slakteri.
– Tyskland och Schweiz har utvecklat system där detta sker på ett säkert sätt. Så intresset för utvecklingsprocesser av alternativ till slakttransporter av levande djur är stort inte bara i Sverige utan i hela EU.

Det låter hoppfullt, trots allt?
– Det finns helt klart vägar framåt, även om man kan tycka att det går långsamt. Forskningen är redo att utveckla metoder och redan idag finns tekniska lösningar på flera av de problem som Hälsingestintan råkade på, men det gäller att hitta medel för att finansiera detta. Här måste politikerna hjälpa till och skjuta till pengar, att lösa djurvälfärden och livsmedelssäkerheten vid slakt ligger ju faktiskt i hela samhällets intresse!

Text Katarina Hörlin
Foto Hälsingestintan