”Kaniner är inga burdjur”

Kaniner har nu rätt till större utrymme i sina burar. De nya föreskrifterna träder ikraft idag. 

Skutta, gräva, spana, röra sig över kilometerstora områden och söka efter föda – det är några av kaninens naturliga beteenden. Inget av dessa går att utföra i en bur som håller de miniminivåer lagen säger.  Det är bra att miniminivåerna på burytorna blir större, men det räcker ändå inte, enligt Emma Brunberg, sakkunnig Djurskyddet Sverige.
– Kaniner är inga burdjur, säger hon.

De nya reglerna innebär både att miniminivån på den buryta varje kanin som hålls individuellt blir större, och det är fler indelningar av kaninerna utifrån deras storlek.
Tidigare har de  delats in i tre grupper: liten, mellan och stor. Nu blir det fem grupper, från mindre än 2 kg, via 2 – 3,5 kg, 3,5 kg – 4,5 kg, 4,5 kg – 6 kg, upp till större än 6 kg. De nya indelningarna införs både för de kaniner som hålls som sällskapsdjur och för de som hålls inom kött-, päls-, och ullproduktionen. En kanin som väger mer än 6 kg och hålls individuellt har nu rätt till 1 kvm, mot tidigare 0,9 kvm.

– Visst är det positivt att minimimåtten ökar marginellt, men det är långt ifrån tillräckligt för att ge kaniner ett meningsfullt liv där de får utlopp för sina naturliga beteenden. Kaniner är inga burdjur! De är aktiva, intelligenta och sociala djur som behöver stora ytor och en berikad miljö för att trivas, säger Emma Brunberg.

Reglerna för kaniner i kött, päls och ullproduktionen träder ikraft 1 juli och sällskapskaninernas regler gäller först fullt ut den 15 juli.

”De nya utrymmeskraven är bättre anpassad till kaninens storlek och vikt än tidigare. Samma utrymmeskrav gäller oavsett om kaninen hålls för sällskap eller för produktion av kött, päls eller ull” skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt för djurvälfärden att djuren har tillräckligt med utrymme att röra sig på och dessa burmått är bättre anpassade till kaninerna behov, säger Helena Elofsson, djurskyddchef på Jordbruksverket i samma pressmeddelande.

I Sverige finns ingen statistik över hur många kaniner som ingår i produktion för kött, ull och päls. Mellan 50 000 kaniner och upp till 400 000 kaniner är en uppskattning som Djurens Rätt gjort.  För grupphållna kaniner inom produktionen ska den kanin som är större än 6 kg ha 0,5 kvm totalt, den som väger 4,5 – 6 kg ska ha 0,45 kvm och en kanin mindre än 2 kg ska ha 0,30 kvm.

– Jordbruksverkets regler är just minimimått och ingenting som garanterar en god välfärd. En kanin som lever sitt liv i en liten bur är inte lycklig, säger Emma Brunberg.

Läs kaninföreskrifterna här

Kaniner som sällskapsdjur och hobby (träder i kraft fullt ut den 15 juli 2019):
SJVFS 2019:15  L 80

Kaniner för produktion av kött, päls och ull (träder i kraft den 1 juli 2019):
SJVFS 2019:24 L112

Text Katarina Hörlin
Foto Sveriges Kaninvälfärdsförening och iStockphoto