Vetenskapsrådet beviljade inte medel till Swecclim

Vetenskapsrådet beviljar inte ansökan att starta en infrastruktur för stordjursmodeller i Sverige. 

I dag presenterade Vetenskapsrådet vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2019. Totalt beviljades cirka 700 miljoner kronor för åren 2020-2024 och bland de elva projekt som fått bidrag fanns inte Swecclim med.

– Bra att ansökan avslogs, det behövs mer resurser till djurfri forskning och andra projekt som på allvar bidrar till att uppfylla de tre R:en och ersätta plågsamma djurförsök. Nu hoppas vi att universiteten återkommer med en sådan ansökan istället, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

SLU:s ansökan ”Svenskt experimentellt klinisk centrum för innovativa stordjursmodeller” kom till Vetenskapsrådet i februari i år. Projektet kallades Swecclim, en förkortning av Experimental Clinical Center for Large-animal Innovative Models, och mötte tidigt skarp kritik.
Uppsala universitet, SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet lämnade stödbrev för att skapa ”en ny nationell infrastruktur för kliniska och experimentella studier i stordjursmodeller”.

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks sakkunniga Karin Gabrielson Morton säger till Tidningen Djurskyddet att det var bra att det inte beviljades skattemedel som stöd till denna ansökan.
– Debatten om SWECCLIM har dock fört med sig det positiva att många politiker och forskare på universitet påtalat behovet av att satsa mer på att ersätta djurförsök och förstärka djurskyddet. I SWECCLIM-ansökan fanns också bitar med, även om de var dåligt utvecklade, och jag hoppas att detta kan resultera i nya ansökningar i framtiden som fokuserar just på möjligheterna att begränsa och ersätta djurförsök, säger Karin Gabrielson Morton.

Läs Tidningen Djurskyddets tidigare artiklar om Swecclim här:  Kliniska och experimentella studier på stordjur planeras i Sverige

Om Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Rådet arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta, skriver rådet i sin presentation.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock