Länsstyrelsen Kalmar ber JO om klarläggande kring bortsprungna katter

Vem ansvarar för att ta hand om bortsprungna katter? Det vill Länsstyrelsen Kalmar veta och ber nu JO om vägledning i var gränsen går mellan polisens uppdrag enligt hittegodslagen och länsstyrelsens uppdrag att omhänderta djur som är övergivna enligt djurskyddslagen.

I nästa nummer granskar Tidningen Djurskyddet de problem som de ideella djurskyddsföreningarna med katthem upplevt sedan länsstyrelsen den 1 juni 2018 tog över polisens djuruppgifter. I en artikel intervjuar frilansjournalist Anna Thulin jurist Ulrika Thorsén, på länsstyrelsens djurenhet i Kalmar om det kaos kring upphittade katter som Djurskyddet Kalmar, och många andra ideella katthem, upplevt efter att länsstyrelsen tog över ansvaret för djuruppgifter från polisen. Länsstyrelsen hänvisar till polis och vice versa. I mitten står föreningen,som kämpar för att hjälpa varje katt, trots hårt tryck på sitt katthem.

– Det har inte skett någon förändring av den lagstiftning som reglerar övergivna/bortsprungna katter, så det borde inte ha blivit någon ändring i hanteringen.  Länsstyrelsen ska hantera katter som avsiktligt har blivit övergivna av sin tidigare ägare och omedelbart omhänderta dem. Polisen ska hantera katter som kommit bort från sin ägare på annat sätt och hantera dem som hittegods. Om katten är i bra skick och det inte finns något som talar för att den är medvetet övergiven så gör vi bedömningen att det är en bortsprungen katt som har ett hem och en ägare, och hänvisar till polisen, svarar Ulrika Thorsén i intervjun som publiceras i sin helhet i nästa nummer av Tidningen Djurskyddets pappersversion.

Sent på fredagseftermiddagen kom pressmeddelande från Länsstyrelsen Kalmar om att de idag har skickat en begäran till Justitieombudsmannen, JO, för att få klargjort vem som ansvarar för att ta hand om bortsprungna katter.

”Det behövs vägledning i var går gränsen mellan polisens uppdrag enligt hittegodslagen och länsstyrelsens uppdrag att omhänderta djur som är övergivna enligt djurskyddslagen. Justitieombudsmannen är tillsynsmyndighet över både länsstyrelsen och Polismyndigheten och är därför den enda myndighet som kan ge tydliga riktlinjer för hur lagarna ska tolkas när myndigheterna har olika uppfattning om det”.

– Självklart tvekar inte Länsstyrelsen att omedelbart omhänderta ett djur som är skadat och har okänd ägare eller som är övergiven, men vi anser att vi inte har stöd i lagen för att omhänderta fullt friska välmående katter, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård i pressmeddelandet, som avslutas:

”Därför väljer nu Länsstyrelsen Kalmar län att be tillsynsmyndigheten om vägledning vilka omständigheter som ska avgöra om det är fråga om bortsprungna katter där polisen har ett ansvar enligt hittegodslagen och när det är fråga om en övergiven katt där länsstyrelsen ska ingripa med ett omedelbart omhändertagande. Det behöver också klargöras om katter kan anses vara helt utan värde och därmed inte är hittegods, skriver Länsstyrelsen  Kalmar.

Text Katarina Hörlin och Anna Thulin
Foto iStockphoto