EU-parlamentet vill se obligatorisk ID-märkning av katter och hundar i EU

Obligatoriskt EU-system för ID-märkning och registrering av hundar och katter. Tuffare tag mot den illegala handeln med sällskapsdjur. Två av förslagen i en resolution som EU-parlamentet röstade genom förra veckan.

– Bra av EU-parlamentet. Detta ställer ännu mer press på den svenska regeringen att lägga fram ett förslag om obligatorisk märkning och registrering av katter! säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.
Den illegala handeln med sällskapsdjur utgör den tredje största marknaden för organiserad brottslighet. Endast vapen- och narkotikahandeln är större.
–  Det finns uppfödningsplatser där kattungar och valpar föds upp under vidriga förhållande. 100 000-tals kattungar och valpar går detta öde till mötes varje år. Köparna vilseleds. Vi måste sätta stopp, tyvärr räcker inte kontrollerna till, veterinärerna känner ofta bara till registrerade anläggningar. Denna oetiska hantering av sällskapsdjur är ett paneuropeiskt, gränsöverskridande, problem, som kräver en paneuropeisk lösning. Lösningen bör omfatta obligatorisk registrering och märkning av sällskapsdjur, inledde Stanislav Polčák debatten ”Den illegala handeln med sällskapsdjur i EU” som hölls i Strasbourg dagen innan omröstningen.

Vidden av lidandet som den illegala handeln för med sig stod  helt klart under debatten: Ungar som alldeles för tidigt skiljs från sina mödrar för att undernärda och stressade under tortryliknande former transporteras över gränserna till väntande köpare. Köpare som ofta är helt vilseledda och inte vet vad djuren utsatts för.

Under debatten betonade bland andra Polens Sylwia Spurek, Italiens Eleonora Evi och Slovakiens Martin Hojsik hur nödvändig en obligatorisk registrering och ID-märkning av sällskapsdjur är för att bekämpa dessa brott. Ett gemensamt EU-register bör införas så att djuren kan spåras, då försäljningen ofta sker via internet över ländernas gränser.

Verksamheten  är även en stor fara för människors hälsa, underströk   Stanislav Polčák och berättade att just nu har en epidemi, resistent för de flesta antibiotika, brutit ut i USA. Källan tros vara valpar från illegal valpfabriker. I januari hade 30 personer insjuknat, enligt amerikanska CDC, Centers for Disease Control and Prevention.

Stanislav Polčák avslutade sitt inlägg med att rikta fokus mot alla de tusentals djur den illegala handeln varje vecka orsakar enorma trauman.

– Jag uppmanar alla medlemsstater att göra allt de kan för att skydda dem som inte kan skydda sig själva.

Under omröstningen den 12 februari, stod det helt klart att resolutionen röstats igenom. 607 röster för, 3 emot och 19 la ned sina röster. Några av parlamentets förslag som nu ska förverkligas är att införa ett obligatoriskt system i EU för registrering av katter och hundar, skapa en gemensam EU-definition för ”storskalig kommersiell avelsanläggning” så kallade valpfabriker och förbättra brottsbekämpningen och införa tuffare sanktioner.

Röstningen är klar för Europaparlamentets resolution om att skydda EU:s inre marknad och konsumenträttigheter mot de negativa konsekvenserna av den olagliga handeln med sällskapsdjur 

Läs hela resolutionen:
(2019/2814(RSP))

Text Katarina Hörlin
Foto Eurogroup for Animals & EU-parlamentet