Långa köer för EU:s djurtransporter på grund av covid-19 – djurskyddsorganisationer kräver akuta insatser

Djur i transporter tvingas vänta i 18 timmar vid EU:s gränser på grund av Covid-19. Nu kräver djurskyddsorganisationer exportstopp av levande djur i transporter.

Nu kommer varningar om hur coronaviruset slår mot djur som transporteras inom och ut ur EU. Det rapporteras om väntetider i upp till 18 timmar för djurtransporterna vid vissa gränser. De långa köerna finns bland annat vid gränsen till Kroatien och det har noterats upp till 40 km köer vid de tyska och polska gränserna. Djurskyddet Sverige uppmanar därför tillsammans med flera europeiska djurskydds- och djurrättsorganisationer att EU-kommissionen ställer in alla transporter av djur som exporteras utanför EU tills coronakrisen är över.

Uppmaningen sändes till EU:s jordbruks- och fiskeråds ordförande Vučković, Eu-kommissionens vice ordförande Timmermans och kommissionärerna Wojciechowski och Kyriakides i slutet av förra veckan. Information om brevet och en uppmaning att göra vad de kan för i sina roller hjälpa till har även gått ut till landsbygdsminster Jennie Nilsson, Jordbruksverkets Håkan Henriksson och EU-kommissionär Ylva Johansson.

”Det oroar oss mycket att EU-kommissionen i sina Guidelines for border management measures, publicerade den 16 mars, insisterar på att djurtransporter mellan medlemsstaterna måste fortsätta trots de allvarliga problem som uppstått med anledning av COVID-19. Fortsatta transporter av djur över gränserna innebär allvarliga risker för djurs hälsa och välfärd”, skriver organisationerna Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen.

De kräver  tillsammans med Eurogroup for Animals och 32 andra djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa att all export av levande djur i transporter på väg och till havs till länder utanför EU ställs in tills coronaviruskrisen är över. Inom EU kräver de att  alla djurtransporter som är längre än 8 timmar mellan medlemsländer ställs in.
Fram tills att djurtransporterna ställs in är det av högsta vikt att EU-kommissionen och medlemsstaterna säkerställer en snabb kommunikation mellan CVOs och nationella kontaktpunkter så att långa köer och väntetider kan undvikas, står det i brevet.

Eurogroup for Animals  skriver på sin hemsida att transporter av djur i många fall inte kan genomföras i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning 1/2005 (EU: s transportförordning). De ger även följande exempel på vad djuren i transporterna nu utsätts för i coronavirusets spår:

”Kroatien tillåter till exempel inte att lantbruksdjur från ”högriskzoner” kommer in i landet, så de fastnar i långa köer vid gränserna mellan EU: s medlemsländer och mellan Bulgarien och Turkiet. Dessutom är inte högriskzonerna tydligt definierade och förändras från timme till timme.

När det gäller transporten utanför EU av levande djur registrerades enorma köer vid den bulgariska-turkiska gränsen förra veckan, där förare av boskap har rapporterat att det tog tre timmar att flytta 300 meter. Sedan förra veckan har situationen troligen förvärrats, eftersom Turkiet och Bulgarien nu har infört ytterligare resrestriktioner. Eftersom pandemin innebär att transportorganisatörer sannolikt inte kommer att uppfylla kravet på att transportförordningen följs hela vägen till destinationen, så bör EU: s medlemsstater inte godkänna export av levande djur till länder utanför EU, vare sig det gäller land eller hav ” skriver Eurogroup for Animals.

– Återigen ser vi bristerna i det nuvarande systemet för handel med levande djur. Ersätt transporterna av levande djur med transport av kött och slaktkroppar. För att minska antalet transporter och därmed antalet människor som rör sig inom och ut ur EU uppmanar vi EU-kommissionen att snarast utarbeta en strategi för att byta  djurtransporter med levande djur till en kött- och slaktkroppshandel, säger Reineke Hameleers, VD för Eurogroup for Animals i ett uttalande på organisationens sajt.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Läs hela uppmaningen från djurskyddsorganisationerna här: Uppmaning att ställa in alla djurtransporter pga coronaviruset

Läs EU-kommissionens riktlinjer  ”Covid-19-guidelines” från den 16 mars om transporter i fulltext här: Covid-19 guidelines

Uppdatera dig om det senaste via Eurogroup for Animals hemsida: Snabbt agerande krävs för att undvika en djurvälfärdskris under transporter av levande djur