”Inför permanent förbud mot djurmarknader med vilda djur”

Tvåhundrafyrtioen djurskydds- och djurrättsorganisationer världen över har skickat ett brev till Världshälsoorganisationen, WHO, med krav på att  WHO ska uppmana styrande i alla nationer att stänga djurmarknader där vilda djur säljs. 

Uppmana de styrande i all världens länder att direkt införa ett permanent förbud mot djurmarknader med vilda djur på grund av sambandet mellan dessa marknader och hoten mot människors hälsa. Lyft fram riskerna det innebär för människors hälsa att hålla, transportera och sälja vilda djur. Så lyder två av kraven i det öppna brev, som i samband med Världshälsodagen, den 7 april, skickades till WHO.

Det är det andra brevet som går iväg till WHO, FN och världsorganisationen för djurhälsa, OIE, om att stänga djurmarknader med vilda djur. Som mottagare till detta brev står WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus och koordinatorn för Traditionell och Complementary Medicine unit, TCM, dr Zhang Qi. Avsändare är fler än tvåhundra djurskydds- och djurrättsorganisationer världen över.

Djurskyddet Sverige är en av dem.
– Djurmarknader med vilda djur är ett oacceptabelt sätt att behandla djur. Att det även bidrar till att sprida den här typen av allvarliga smittor gör skälen ännu tyngre att förbjuda detta djurplågeri! säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Covid-19-utbrottets ursprung  har spårats till djurmarknaden i Wuhan i Kina , där covid-19-viruset för första gången identifierades. Just närheten mellan vilda djur och människor är en förklaring till hur viruset överförts. Vissa forskningsresultat tyder på att smittan kan ha förts över till människor från fladdermöss via myrkottar.
”Men vi kan inte nog betona att det helt och hållet är människan som skapat miljöerna för att den här överföringen kunnat ske” understryks det i  brevet.

Det är inte första gången under 2 000-talet som smittor har kunnat kopplas till vilda djur, konstateras i brevet. Under 2002–2003 spreds sars, Severe Acute Respiratory Syndrom. Också sars är ett coronavirus som främst angrep luftvägarna. Fler än 8 000 personer insjuknade i 29 länder och 774 personer avled till följd av sars. Även detta virus tros ha uppkommit och spridits genom handeln med vilda djur, misslyckandet att få bort dessa marknader har därefter lett till att också andra sars-liknande sjukdomar spridits, står det i brevet.

Därtill finns flera andra zoonoser, som exempelvis ebola, HIV, fågelinfluensan, rabies och leptospiros. Zoonoser, alltså sjukdomar som kan spridas mellan djur och människa, står för två miljarder sjukdomsfall och fler än två miljoner dödsfall varje år i världen.

Brevet berättar om de studier som visat att myrkottar skulle kunna vara mellanvärd för spridningen av covid-19. I dag är det i princip klarlagt att ursprunget till covid-19 finns i fladdermöss, då 96 procent av arvsmassan i viruset är identiskt med den som finns hos fladdermöss, något bland andra Aftonbladet rapporterat i artikeln ”Myrkotten pekas ut som mellanvärd för viruset”.

En illegal handel med kött från myrkottar bedrivs i Asien och delar av myrkottens fjäll finns som ingrediens i vissa preparat som används inom TM, Traditionell medicin. Brevet lyfter även fram att kroppsdelar från sköldpaddor, leoparder, lejon, tigrar och björnar kan ingå i dessa medel. Det är sedan länge känt att preparat som innehåller delar av ormar och geckoödlor har orsakat salmonella hos människor.

Riskerna med covid-19-utbrottet kan inte underskattas, understryker organisationerna. ”Pandemin pågår just nu och vi ser redan de enorma skadorna i människors hälsa, fysiskt såväl som psykiskt, i världsekonomin och i privatekonomin.” När brevet skrevs hade 783 360 fall bekräftats och det fanns 37 203 avlidna i 206 länder. Sedan dess har antalet ökat till 1 210 956 bekräftade fall och 67 594 dödsfall (den 6 april, reds. anm.) enligt WHO:s statistik.

Efterfrågan på vilda djur och djurprodukter är primär orsak till uppkomsten och spridningen av zoonotiska sjukdomar och en allvarlig risk för global hälsa, skriver organisationerna i brevet som ni kan läsa i dess helhet här:  Open letter WHO Wildlife Trade and Covid-19

Text Katarina Hörlin
Foto Istock

Om Zoonoser, Coronavirus & global statistik

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, har samlat information om alla zoonoser på sin hemsida, ta del av dem här: Smittläge/Zoonoser

Coronavirus är en stor grupp virus. Sju av dessa virus kan, såvitt vetenskapen i dag känner till, smitta människor. De för människan farligaste virusen har fram till nu varit sars och mers. Coronaviruset Covid-19 är ett nytt virus som först hittades i staden Wuhan i Kina. Smittspridningen tros ha skett till människa från djur på en marknad, skriver Folkhälsomyndigheten, och det visade sig senare kunna spridas från människa till människa.

Den 11 mars i år klassade WHO det som en pandemi. Följ WHO:s senaste statistik över hur covid-19 spridningen globalt sker här: WHO:s globala rapporter om Covid-19

Källor: SVA och  Folkhälsomyndigheten  


”Handeln med vilda djur i Europa är en tidsinställd bomb”

Problemet med handel med vilda djur rör inte bara Asien, problemet finns redan i Europa, varnar tre djurskyddsexperter från Eurogroup for Animals i en debattartikel, där de föreslår att en EU-omfattande ”Positiv lista” kan vara en lösning. 

I slutet av februari förbjöd Kina konsumtion, transporter och jakt av vilda djur, samt införde ett tillfälligt förbud mot djurmarknader med vilda djur. Nu har en del marknader fått tillåtelse att öppna igen. Bland annat den i Wuhan där covid-19 först identifierades.
”Det är en skam att djurmarknaderna, startpunkten för den globala kris vi nu befinner oss i – med tiotusentals döda människor och lamslagna ekonomier världen över – återigen öppnar upp för handel”, skrev Europaparlamentarikern och vice ordförande i parlamentets djurvälfärdsgrupp Fredrick Federley (C) i en debattartikel på Expressen, den 1 april.

Men problemet med handel med vilda djur finns inte bara i Asien.
”Den här gången kom pandemin från Asien – men den kunde lika gärna ha uppkommit här”. Det skriver Reineke Hameleers VD för Eurogroup for Animals, Dr Elena Nalon, senior veterinärrådgivare på Eurogroup for Animals och biolog Ilaria Di Silvestre, på Eurogroup for Animals i debattartikeln ” #COVID-19 is teaching us a harsh lesson: We need to change our relationship with animals” som nyligen publicerades i www.eureporter.co

I korthet varnar de för att EU är en viktig destination för handel med exotiska djur, som primater, reptiler och amfibier. Handeln sker både legalt och illegalt. Djur kan ha hållits under förhållanden som liknar de på de asiatiska eller afrikanska marknaderna innan de transporterades till europeiska hem, skriver debattartikelförfattarna och slår fast:
– Detta är en tidsinställd bomb som kan explodera när som helst.

De lyfter även fram den intensiva industriella djurhållningen som en riskfaktor för människors hälsa. ”Lantbruksdjuren hålls i miljardantal om vi räknar in fiskarna i vattenbruket och de kan ses som behållare för sjukdomar, förödande för människor. I en rapport från 2008 om industriell lantbruksdjurproduktion i USA varnade Pew-kommissionen för de `oacceptabla´ folkhälsorisker som industriellt lantbruk med djur innebär.”

Vilda djur och lantbruksdjur har burit virus och bakterier i årtusenden, konstaterar författarna och förklarar att det som har förändrats är hur vi människor interagerar med djuren. För djuren har inte bett att få handlas med, transporteras eller födas upp under intensiva industriella former. Trots de otvetydiga vetenskapliga bevisen om riskerna för folkhälsan har industrin och världens regeringar valt att blunda, skriver de.

Men det finns hopp: ”Den pågående covid-19-pandemin har dramatiskt visat att det sätt på vilket vi behandlar djuren får konsekvenser vi inte längre kan fortsätta att ignorera. EU har i år en stor möjlighet, när EU-kommissionen utarbetar två viktiga komponenter i ”EU: s Green Deal”: Biodiversitetsstrategin till 2030 och ”Farm to Fork”-strategin. Dessa två dokument kan, om de är ambitiösa nog, inleda en avgörande riktningsförändring av EU: s politik för handel med vilda djur och jordbruk”, hoppas författarna.

Den nya biologiska mångfaldsstrategi bör omfatta specifika åtgärder för att bekämpa handel med vilda djur och för att effektivt reglera handeln med exotiska sällskapsdjur i EU, och därmed skydda EU: s konsumenters hälsa såväl som den globala biologiska mångfalden från riskerna med den för närvarande dåligt reglerade handeln med levande vilda djur.

Författarna föreslår att: ”En EU-omfattande ”Positiv lista” som anger vilka djurarter som är lämpliga och säkra att ha som sällskapsdjur – ett förebyggande instrument – bör övervägas. En sådan lista har redan framgångsrikt införts i Belgien och Luxemburg och håller på att utvecklas i Nederländerna.”

Artikeln slutar med orden : ”Den pågående pandemin lär oss en smärtsam men nödvändig läxa: respekt för djur och deras livsmiljöer är en integrerad del av människors hälsa och välfärd. Om det någonsin finns en tidpunkt att vara djärv är det ögonblicket nu”, avslutar Reineke Hameleers, VD för Eurogroup for Animals, Dr Elena Nalon, senior veterinärrådgivare på Eurogroup for Animals  och biolog Ilaria Di Silvestre, på Eurogroup for Animals debattinlägget.

Läs hela texten här: Covid-19 is teaching us a harsh lesson we need to change our realationship with animals

Läs mer om en Positiv Lista här: En Positiv Lista kan rädda djurs liv

Text Katarina Hörlin