Ny studie: Få hundägare borstar hundens tänder varje dag

80 procent av alla hundar över tre år är drabbade av tandlossningssjukdomen parodontit. Men hundägare har en övertro till tuggbenens rengörande förmåga och borstar sin hunds tänder för lite, visar en ny kartläggning. 

De allra flesta hundägare anser att deras hund har en bra tandhälsa, men samtidigt slår en aktuell kartläggning fast att endast ett fåtal hundägare förebygger tandbesvär på det sätt som konstaterats vara bäst: Daglig tandborstning.
– Endast fyra procent av hundägarna borstar dagligen sin hunds tänder, säger Karolina Enlund, veterinär och doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper på SLU, som höll i studien ”Dental home care in dogs – a questionnaire study among Swedish dog owners, veterinarians and veterinary nurses” Enkäten skickades ut till landets alla registrerade hundägare, samt till veterinärer och djursjukskötare och fick 70 000 svar.

De visar att nio av tio veterinärer anser att problem med tänderna är vanligt hos hundar. 80 procent av alla hundar över tre år har i någon grad tandlossningssjukdomen parodontit. Majoriteten av hundägarna anser å sin sida att just deras hund har en god tandhälsa och 73 procent svarade att det är viktigt att låta sin hund gnaga på tuggben för att tänderna ska rengöras. Sex av tio hundägare visste visserligen att tandborstning är  viktigt för att bibehålla en god tandhälsa och en av tre kunde tänka sig att göra det dagligen.

Dock borstar endast ett fåtal hundens tänder dagligen.
– Vi tror att anledningen att så många försöker borsta men sen slutar beror på flera faktorer, kanske framför allt att hunden inte är samarbetsvillig och att det upplevs som för svårt därför. Jag tror att det kanske behövs mer stöttning i träningen av tandborstning för att det ska bli en självklar daglig vana, säger veterinär Karolina Enlund till Tidningen Djurskyddet.

Hälften av hundägarna i studien anser att tuggben som säljs specifikt för god tandhälsa är viktiga och 73 procent anser att ”vanliga” tuggben av exempelvis hud är viktiga för en god tandhälsa. Kan det finnas föreställningar om att det är mer naturligt för hundar att tugga på ben och det på något sätt anses som överdrivet eller att man förmänskligar sin hund genom att borsta dess tänder?
– Det kan finnas föreställningar att det inte ska behövas tandborstning på djur, vi såg det i vissa av fritextkommentarerna. Tyvärr har även vilda djur tandproblem och det finns mycket forskning som visar att tandborstning på hund kan förebygga tandlossning, svarar Karolina Enlund.

Under åren har  jag mött väldigt hängivna hundägare som haft tandborstning som en vardagsrutin, men också deras hundar har ändå drabbats av en tandsjukdom, där enda möjligheten att få den att inte sprida sig i käken var att dra ut tänderna. Har du också mött de med sådana erfarenheter?
– Parodontit är en komplex sjukdom och det du nämner att hundar behöver dra ut tänderna trots daglig tandborstning tyder på att hunden har den aggressiva varianten av tandlossning, som ofta drabbar dvärghundsraser och kan debutera redan i ung ålder när hunden bara är några år. Troligen överreagerar kroppens immunförsvar mycket kraftigt på placken på tänderna, och då räcker det med väldigt små mängder plack för att sjukdomen ska fortsätta. Dessutom är det mycket svårt att få sjukdomen att stanna upp när hunden väl fått tandköttsfickor på mer än 4-5 mm, tandborsten kommer helt enkelt inte åt nere i fickorna och bakterierna kan fortsätta härja fritt. Det kan också vara svårt att komma åt med tandborsten överallt i en liten mun, till exempel även på insidan, svarar Karolina Enlund.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Så får hundägare reda på vikten av daglig tandborstning

Färre än hälften av hundägarna i studien hade blivit rekommenderade av veterinär att borsta hundens tänder. Vanligare var att informationen kom från böcker, tidskrifter eller att hundägaren hittat den på internet.
Både veterinärer och hundägare har i studien svarat att rekommendation om tandborstning oftast ges i samband med att hunden kommer in för tandstensborttagning eller andra problem i munnen. Tyvärr är problem som hade kunnat förebyggas redan blivit ett faktum. Hundägare  till små raser är överrepresenterade av de som blivit rekommenderad av veterinär att borsta sin hunds tänder.
”Det stämmer med det faktum att tandproblem är vanligare ju mindre hunden är. Samtidigt påpekar forskarna att alla raser och storlekar av hund kan drabbas – även stigande ålder är nämligen nära förknippad med ökade tandproblem”, skriver SLU .
Källa: SLU:s text ”Alltför få hundägare borstar sin hunds tänder”

Ta del av hela studien

Läs den vetenskapliga artikeln av Karolina Brunius Enlund, Carl Brunius, Jeanette Hanson, Ragnvi Hagman, Odd Viking Höglund, Pia Gustås och Ann Pettersson, här: Dental home care in dogs – a questionnaire study among Swedish dog owners, veterinarians and veterinary nurses. BMC Vet Res 16, 90 (2020)