Beslut i EU-parlamentet: Nytt utskott ska granska djurtransporter i EU

I dag röstade EU-parlamentet igenom förslaget att tillsätta ett särskilt utskott som enbart ska granska djurtransporter inom EU.
Det är ett bra första steg för bättre villkor för Europas djur, säger den svenske EU-parlamentarikern Fredrick Federley.

Trycket har länge varit hårt från såväl djurskyddsexperter som allmänhet att se till att reglerna för djurtransporter inom unionen följs. Det särskilda utskottet som EU-parlamentet under midsommaraftonens morgon beslutade tillsätta ska granska transporter med levande djur som färdas mellan medlemsländerna och som passerar unionens gränser.

Om tolv månader ska granskningen om reglerna följs redovisas i en rapport. 605 röstade för, 53 emot och 31 röstade blankt i morgonens omröstning.

– Jag är glad att vi fick en majoritet i Europaparlamentet för att starta ett granskningsutskott. Välfärden för de djur som transporteras måste respekteras. Djuren behandlas på tok för illa. I varma och trånga utrymmen ska de utstå sina sista timmar innan slakt, säger Fredrick Federley.

Varje år transporteras 1,37 miljarder levande djur i och ut ur EU, de flesta till slakt. 1 miljard av dem är fjäderfä. Under åren har det kommit flera avslöjanden om djur som hungrar, törstar och transporter som inte följer reglerna för tidsgränserna.

Under coronakrisen har ytterligare rapporter getts om hur levande djur i transporter tvingats köa i upp till 18 timmar vid EU:s gränser.
– Djuren behandlas inte värdigt och jag tänker inte tåla detta längre, säger Fredrick Federley.

”Djuren behandlas inte värdigt och jag tänker inte tåla detta längre” säger EU-parlamentarikern Fredrick Federley. Bilden är från en filminspelning i ett annat sammanhang.

Den exakta ordalydelsen av beslutet som röstades igenom i morse var: ”Setting up a committee of inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to the protection of animals during transport within and outside the Union, and defining its responsibilities, numerical strength and term of office.”

Granskningsutskottet ska ha 30 ledamöter och huvuduppgiften blir att utreda ”påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionslagstiftningen i samband med skydd av djur under transport inom och utanför unionen, och att fastställa dess ansvar”.

I beslutet står att ”Kommissionen regelbundet har informerats om systematiska och allvarliga kränkningar som inträffat under transport av levande djur. Sedan 2007 har kommissionen mottagit cirka 200 rapporter om överträdelser av transportförordningen EG nr 1/2005. 2016 utfärdade advokatbyrån Conte & Giacomini på uppdrag av Animal Welfare Foundation / Tierschutzbund Zürich ett formellt klagomål till kommissionen om brott mot förordning (EG) nr 1/2005 under transport av djur från Europa till Turkiet och uppmanar kommissionen att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som är inblandade i olaglig praxis”.

EU:s transportförordning EG 1/2005 gäller när djur transporteras i unionen. Det nya utskottet ska granska både EU-kommissionens påstådda underlåtenhet att agera efter bevis på allvarliga och systematiska överträdelser och medlemsstaternas underlåtenhet att genomföra bestämmelser och förbud. Det gäller bland annat regler om temperatur, ventilationssystem, hantering av djur, inklusive på- och avlastning, ruttplanering och reselogg, utfodring och tillgång till vatten.

Även kommissionens påstådda underlåtenhet att underlätta OIE:s, Världsorganisationen för djurhälsas, uppdrag att genomföra internationell standard för djurskydd under transport, ska granskas.

Hela beslutet finns att läsa här på Europaparlamentets hemsida: PROPOSAL FOR A DECISION B9‑0191/2020

Text Katarina Hörlin
Foto iStock och Centerpartiets pressbild

 

Läs mer om djurtransporter
I februari 2019 röstade EU-parlamentet igenom en resolution för tuffare tag mot de djurtransporter som bryter mot reglerna. Brott som orsakat stort lidande.

Punkterna som röstades fram då var bland annat:
* Kännbara straff för länder som bryter mot reglerna. Ju fler överträdelser och större lidande djuret utsatts för, desto hårdare straff. Fler oanmälda kontroller i varje land.
* Kortare och specificerade transporttider för varje djurslag.
* Förbud att transportera djur till länder utanför EU om inte deras djurskyddslagar är på samma nivå som EU:s.
* Hellre transportera kött än levande djur.
* Mer transparens. Delar av veterinärtransportkontrollerna blir offentliga.

Temat i Tidningen Djurskyddet nr 1, 2019 handlade om djurtransporter. Läs det här: Sista resan till slakteriet