Utbudet av onlinekurser om djur är större än någonsin – vi ger några tips på vägen

Utbudet av online-kurser har ökat enormt. Nu kan du plugga allt från hundfilosofi till hamsterskötsel på nätet. Trenden tycks växa och ännu fler kurser är på gång i höst, berättar tre etologer som har kurser på nätet.

Hundfilosof. Hamsterskötsel. Grundkurs i gnagarekunskap. Vi surfar ut på nätet och finner en uppsjö av kurser som vänder sig till den som har eller är intresserad av djur. En del är korta, knappt en halvtimme. Andra pågår i veckor, fast i din egen takt. Vissa är terminslånga. Ämnena skiftar. Hur göra hundpromenaden roligare? Detoxa din hund. Grundkurs i kattskötsel, i marsvinsdito och i bakdelskontroll.

Etologen och hundinstruktören Emma Almquist, på Djurvetologen Etologi och djurhälsa, är en av de som håller i flera onlinekurser.
– Vi har haft kurser på vår nuvarande onlineplattform sedan januari 2019. Projektet lanserades med ett gäng kurser om smådjur och en önskan om att sprida rätt kunskap om dem till nya djurägare. I vårt arbete ser vi att många gör misstag i sin djurskötsel på grund av bristande kunskap, vilket är otroligt tråkigt och samtidigt lätt att åtgärda. Därför skapade vi pedagogiska grundkurser i skötsel av olika gnagare och kaniner. Sedan rullade det på med fler arter. Hundkurser dök upp fort eftersom det är det vi har mest av i vår kurslokal på plats i Lomma, berättar Emma Almquist.

Vad hoppas ni att kurserna ska betyda för alla djur vars ägare går dem?
– Grundtanken är att ju mer kunskap du får om ditt djur desto bättre mår ni tillsammans. När man förstår en art bättre tror vi att man också uppskatta deras naturliga beteende mycket mer, vilket leder till att man också vill tillgodose deras behov.

Har ni fler kurser på gång?
– Faktum är att vi är i en intensiv utvecklingsfas för hela onlineplattformen. Jag avslöjar inte allt, men kan säga att det blir fler användarfunktioner och kvalitén kommer höjas ännu mer. Samtidigt producerar vi många nya kurser för alla djurarter, till exempel inom hantering och berikning, säger Emma Almquist.

Föreningen Sveriges Akademiska Etologers tidigare ordförande Ulrica Ahlrot har lämnat över ordförandeskapet till Renate Larssen och har gått över till att tillsammans med andra etologer skapa kurser inom företaget etolog.se som samlar etologer för att nätverka och synas. Just nu, i början av juli, har de onlinekurser i Hundens beteende, Hästens beteende, Kanin och gnagare, Starta hunddagis och Skvallerträning med hund.
– Vi vill på ett lättvindigt sätt nå människor som är intresserade av att lära sig mer för att förstå och få ett bättre förhållande till sitt eget sällskapsdjur, eller som ett sätt att bygga på och underhålla kunskap om olika djurs beteende. Det ska vara lätt att hitta en bra kurs, gå kursen och ta till sig informationen samtidigt som vi alla kursledare är välutbildade och kunniga etologer som bygger vår kunskap på vetenskaplig faktagrund, berättar Ulrica Ahlrot.

Tror du att den skärpta lagstiftningen kring att djurägare ska ha tillräcklig kompetens (som både finns i Föreskrifterna för hållande av hund och katt, som nyligen trädde i kraft, och i Djurskyddslagen från 2019) kommer innebära att ännu fler djurägare går kurser?
– När det gäller krav på kunskap så behöver det förmedlas och bättre nå ut till allmänheten att det faktiskt är ett krav att man har kompetens, men jag hoppas att ju fler som inser att man måste lära sig desto mer intresserade blir folk av att faktiskt veta något om sina djur. Jag tror att både DL:s och L102:s uttalade krav på kompetens är en mycket positiv skärpning som leder till både bättre djurvälfärd och bättre djurägare. Förhoppningsvis kommer ett större intresse för kurser och lärande även leda till att man tar till sig ”nya” tankar om positiv förstärkning, R+ träning och positiv djurvälfärd. 

Ser du ett större intresse hos sällskapsdjurägare i dag att skaffa mer kunskap?
– Det är jättesvårt att säga, jag tror att folk är mer intresserade av att lära sig om sina djur, men det kan ju också vara för att det är just de som är intresserade som jag möter. Störst intresse finns ju hos hund och häst men vi kan faktiskt fylla en kattkurs numera. Det var betydligt svårare för några år sedan, så på det sättet har nog intresset ökat. En smådjurskurs som vår kanin och gnagarkurs är fortfarande svårt att få folk att betala för. Dock tycker vi att det är viktigt att även dessa djur finns representerade och att de ses som att de har ekonomiskt värde, därför satte vi en prislapp på vår kurs istället för att ha en gratiskurs, säger Ulrica Ahlrot.

Just Kanin och gnagarekursen kostar 150 kronor och har flera olika föreläsare. Avgifterna för onlinekurserna varierar annars från under 50 kronor för en 25 minuterskurs om hamsterskötsel och kring 100–500 kronor för olika former av aktiveringskurser. Ofta är undervisningen en mix mellan föredrag, presentationer, filmer, praktiska övningar och avslutningstester. Ibland finns en Facebookgrupp eller annat forum kopplat till kursen där deltagare kan ha kontakt med kursledarna och varandra.

Inför hösten är några kurser klara, berättar Ulrica Ahlrot.
– Vi bygger på med nya efter hand. Jag kommer att ha en påbyggnadskurs i kattetologi under hösten. I övrigt har vi inte riktigt bestämt ännu vad det blir, men det finns en efterfrågan om specifika hundkurser som den om skvallerträning så det kan hända att det kommer mer sådana. Vi har också en förhoppning om att kunna bygga ut vårt kursutbud med fler djurslag, exempelvis vissa lantbruksdjur för hobbylantbrukaren, berättar Ulrica Ahlrot.

Men det finns även längre kurser som egentligen skulle ha hållits i en kurslokal, men som på grund av pandemirestriktionerna omvandlats till onlinekurser. En sådan är etologen, författaren och den här tidningens hundexpert Kerstin Malms kurs Hundfilosof.

Vad är hundfilosofi och hur blir man en hundfilosof?
– Med detta menar jag ett ämne där vi medvetet och empatiskt granskar och funderar över djupare livsfrågor med vår relation till hunden som utgångspunkt. Vi kan sedan säga att den som går kursen blir ”hundfilosof”, men det är ju i dagsläget inget yrke eller någon titel. En intressant parallell kan vara hundpsykologin, som Anders Hallgren lanserade på 1970-talet och där ”hundpsykolog” idag är ett etablerat begrepp. Men en stor skillnad är att hundpsykologin har ett tydligt praktiskt syfte – att förstå och träna hundar utan våld och hårda metoder, medan syftet med hundfilosofin delvis är av mer existentiell natur och inte begränsas till enbart hundens och människans relation, svarar Kerstin Malm.

Hur fick du idén till att skapa denna kurs?
– Syftet och innehållet har jag haft i tankarna mycket länge, men inte direkt som denna kurs. Det första som blev var boken ”Tänk om jag kunde lyssna”, sedan en lång rad föreläsningar, en kurs på Folkuniversitetet och därifrån, genom en av deltagarna på den kursen, blev det aktuellt med denna kurs på Sommenbygdens folkhögskola. Från början skulle det varit en mer omfattande kurs med tre helgträffar, men på grund av det fortsatt svåra läget med corona har den nu blivit en ren distanskurs med lite annat upplägg.

I kursbeskrivningen står att kursen vill ”bredda hundvärldens traditionella synsätt för att kritiskt jämföra och begrunda vad olika perspektiv får för konsekvenser och vad våra värderingar säger oss är rätt. Är du en person som tycker om hundar men känner att hundvärlden inte riktigt har det du söker och tror på? Du får även möjlighet att fundera över dig själv och dina känslor i relationen till hundar. Syftet är att vid kursens slut ha fördjupat och vidgat synen på hunden och människans relation, liksom vårt ansvar att ta medvetna etiska och medkännande beslut som hundägare”. Har du med all din praktiska erfarenhet själv känt att hundvärlden är för snäv eller att synen på relationen hund – människa inte stämde med det du själv tror på?
– Jag har under hela mitt liv känt att hundvärlden inte står för ett synsätt som jag delar eller mår bra av. Som tonåring, då jag fick min första hund, gick jag med stort engagemang in i rollen av att träna och tävla. Men det var alltid något som skavde inom mig och länge trodde jag att det bara var metoderna det handlade om. Med åren har jag alltmer insett att det för mig inte bara handlar om att använda vänliga och humana metoder. Det är själva utgångspunkten med människans enväldiga relation till hunden – och alla andra djur – som känns fel inom mig. Jag har då med tacksamhet insett vilken hjälp det kan vara att leva med en hund för att utvecklas, vakna upp och bli mer medveten i ett mycket större perspektiv.

Nyligen sa Jonna Bornemark, som tituleras just Hundfilosof i en SVT-intervju att ”Vi står just nu i en historisk förändring och värdeförskjutning i vår relation till djuren”. Håller du med?
– Jag håller med Jonna Bornemark om att vi är i en tid av förändring och värdeförskjutning, bland annat gentemot djur, men jag tror inte att det är själva grunden. Jag menar att det är något mycket större som är på gång. Allt fler människor börjar bli medvetna om hur vi lever, vi börjar helt enkelt ”vakna upp” ur en chimär verklighet. Många mår psykiskt dåligt, vi börjar inse det materiellas begränsningar i att göra oss lyckliga, vi ser klimatförändringar och dess enorma konsekvenser och när vi inte längre blundar, ser vi människors och djurs ofattbara lidanden pågrund av vår livshållning. Detta har börjat visa sig i engagemang och utveckling inom en lång rad områden, där veganism, viljan att ta hand om hemlösa hundar och nya sätt att leva mer ömsesidigt med djur, bara är några.

Fokus i din kurs ligger på ”Hundens marginalisering i vår människovärld. Empatins betydelse. Vara närvarande och kunna lyssna. Sträva mot en ömsesidig medkännande relation” men en del av kursen rör även människans skam- och skuldkänslor. Vad skulle du säga är det största hindret för en ömsesidig medkännande relation till sin hund?
– Det största hindret är vi själva, att vi behöver se och förstå våra känslor och tankar, liksom inse varifrån vi fått det synsätt vi har i relationen till hunden. Vi behöver bli medvetna och närvarande i stunden för att se hur våra invanda mönster och känslor styr oss och för att på ett sannare sätt kunna se vad hundens känslor, vilja och önskningar förmedlar till oss. Jag tror att kursen innebär olika värde för olika personer, mycket beroende på var man befinner sig i sin egen utveckling och hur öppen och medveten man är vid kursens början. För en del kan det bli stark igenkänning och stöd i en process som redan är på gång. Då kan kursen ge både ny spännande kunskap och ett vidgat perspektiv. Andra kan få ett första uppvaknande vilket kan vara jobbigt eller medföra en wow-känsla. I dessa fall hoppas jag att kursen blir en hjälp att bearbeta och acceptera, för att komma stärkt ur processen. Det kan också finnas deltagare som har svårt att ta till sig hela innehållet och på ett öppet sätt reflektera över det nu. Men jag tror ändå att det kan så frön som visar sig senare, för det har personer berättat som läst ”Tänk om jag kunde lyssna” eller varit på mina föreläsningar, svarar Kerstin Malm.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Här finns några av alla djurkurser online

Listan nedan är långt ifrån komplett och ni hittar säkert många fler kurser när ni söker på nätet. Vi har inte själva hunnit gå alla dessa kurser utan uppmanar alla som är sugna på att utbilda sig online att läsa på innan och kontrollera så att kursledaren baserar innehållet på vetenskaplig etologisk grund. Tveka inte att ställa era frågor direkt till kursansvariga innan ni anmäler er!

Kanin & gnagare, grundkurs
Hundens beteende
Skvallerträning
Hästens Beteende
Hunddagis
Kurserna ovan hittar ni här
Grundkurs i hamsterskötsel
Allt om kaniners välfärd
Bakdelskontroll
Hundspråk för alla tillfällen
Dessa kurser och många fler finns här
Hundfilosof – hund i en hållbar värld
Denna kurs och fler finner ni här