Länsstyrelsen åtalsanmäler misstänkt djurplågeri av hönor

I veckan visades filmer på hur värphöns kläms i en dörr och upprepade gånger slås med påkar vid en äggproducents stall. Händelserna är nu åtalsanmälda.

På filmerna som organisationen Djurrättsalliansen spelat in vid den stora äggproducenten C A Cedergrens anläggning i Fliseryd, utanför Mönsterås, ses hönor bli slagna med påkar, klämda i dörrar och nedkastade i containrar för att där fortsätta bli slagna.
När SVT visade filmerna för den tillförordnade enhetschefen på djurenheten vid länsstyrelsen i Kalmar startade han ett tillsynsärende.
– Jag blev chockad av det jag såg. Så här ska det inte få gå till. Vi har fått det bekräftat att filmen jag fått se är inspelad vid ett lantbruksföretag i länet. Därför startade vi omgående ett tillsynsärende. Det är vår plikt att agera om vi får sådana uppgifter, säger Fredrik Ustrup i ett pressmeddelande.

Samma dag lämnade länsstyrelsen även in en åtalsanmälan för misstänkt djurplågeri enligt 16 kap 13 § brottsbalken till åklagarkammaren i Kalmar.
”Länsstyrelsen har anledning att misstänka att brotts har begåtts genom att en journalist vid SVT visat en film för enhetschef Fredrik Ustrup som innehåller bilder på handlingar som utgör djurplågeri” skriver landshövding Cecilia Schelin Seidegård i anmälan.   

– Det är den allvarligare graden av brott mot djurskyddslagen. Vi gör den bedömningen efter vad vi sett på filmen, säger Fredrik Ustrup, i ett pressmeddelande, som även förklarar att två parallella utredningar nu pågår.
– Länsstyrelsen har ett tillsynsärende och kommer att göra kontroller för att se till att djurhållningen är bra. Vi hade redan under onsdagen kontakt med lantbruksföretaget, och kommer att besöka dem. Det är händelsen och inte lantbruksföretaget som är åtalsanmält. Vi kan inte veta vem som utfört handlingen. Det är upp till polisen att utreda, säger Fredrik Ustrup.

Filmen som ligger till grund för åtalsanmälan och tillsynsärendet spelades in i slutet av juni av Djurrättsalliansen. CA Cedergren är landets största äggproducent och VD:n Claes Cedergren säger till SR P4 Kalmar att det var en extern städfirma, vilken anlitas för att städa i stallarna efter det att värphönsen gått till slakt, som filmats. En del hönor hade inte kommit med i lastningen till slakteriet och de ska då avlivas.
 ”De skulle ha bedövat dem med typ ett klappeträ, de kan även bedöva dem mot inredningen, därefter kan de avliva djuren. Det här är helt fel” säger Claes Cedergren i SR P4 Kalmars inslag ”Äggföretaget kommenterar: Det här får bara inte ske” där det även berättas att städbolaget nu sagts upp.

Äggen från CA Cedergren säljs under varumärket Lantägg med märkningen ”frigående inomhus”. Dava Foods äger detta varumärke och dess VD Eive Andersson skriver i ett inlägg på Lantäggs Facebooksida att ”Producenten som är leverantör till DAVA Foods Sweden AB är certifierade hos branschföreningen Svenska Ägg där kriterierna är utformade utifrån djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd, produktkvalitet och hållbarhet. DAVA Foods Sweden AB tar kraftigt avstånd för det som inträffat och har en löpande dialog med producenten kring vidtagna åtgärder.”

Text Katarina Hörlin
Foto Faksimil