Inget förslag om obligatorisk ID-märkning av katt i år

Det blir inget förslag i år på att införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katt. Tidigast nästa år kommer regeringen att presentera en proposition.
– Oacceptabelt att det tar så lång tid, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

I veckan presenterade regeringen sin propositionsförteckning för hösten 2020. I den visas vilka propositioner, förslag, som regeringen tänker lägga fram till riksdagen att fatta beslut om mellan den 8 september till mitten av januari 2021.

Förslaget om en obligatorisk ID-märkning och registrering av katt finns inte med i förteckningen. Det innebär i praktiken att det kommer att dröja till tidigast nästa år innan ett läggs fram.
–  Det är oacceptabelt att det tar så lång tid! Nu kommer ännu en vinter där fler bortsprungna och övergivna katter kommer att svälta och frysa ihjäl. Regeringen har fått ett mycket bra förslag från utredaren. Att man på denna långa tid inte lyckats få fram en proposition till riksdagen kan inte tolkas på annat sätt än att katterna återigen nedprioriteras! säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Utredaren Ulrika Geijer presenterade sin utredning i september 2019 och den har varit ute på remissrunda. Huvudförslaget är att ett krav på märkning och registrering av katter införs i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen).

En lag som idag reglerar krav på märkning och registrering av hundar, men utredaren föreslår alltså att bestämmelserna också ska omfatta katter och deras ägare.

”Om något system för märkning och registrering inte införs kommer problemet med hemlösa katter och den resurskrävande handläggning som det för med sig att bestå. Statsmakterna avstår i så fall från att med konkreta åtgärder understryka att det innebär ett ansvar att vara kattägare” varnade Ulrika Geijer.

Men det kommer inte att lämnas någon proposition från regeringen innan januari 2021.

Text Katarina Hörlin
Foto Zoritsa Valova, Unsplash

Läs utredningen

Här finns utredaren Ulrika Geijers hela förslag: Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser Ds 2019:21