Smitta har konstaterats på 13 svenska minkgårdar – Danmark fullföljer avlivningarna av alla danska minkar

Danmark fullföljer avlivningen av samtliga minkar i landet och kommer att förbjuda minkuppfödning i minst ett år framåt. I Sverige har nu 13 besättningar testat positivt för coronaviruset Sars-CoV-2.

I dag meddelade den danske livsmedelsministern Mogens Jensen (S) att han avgår från sin regeringspost efter att inte haft det stöd ”som krävs bland folketingets partier”.

Avgången kommer efter den danska regeringens beslut att avliva alla landets cirka 15–17 miljoner minkar som hålls inom pälsuppfödningen för att förhindra smittspridningen av den muterade varianten, cluster-5, av coronaviruset Sars-CoV-2, som upptäckts hos både djur och människor.

Avlivningarna hann under tumultartade former påbörjas innan det visade sig att regeringen inte hade laglig rätt att fatta ett sådant beslut, utan att först inhämta folketingets, den danska riksdagen, godkännande.

Igår kväll fick regeringen tillsammans med sina stödpartier till en överenskommelse, som gör det möjligt att på laglig grund fortsätta avlivningen, skriver Danmarks Radio, dr.dk i artikeln ”Mette Frederiksen under pres i folketingssalen: ’Jeg har beklaget før og gør det igen i dag’ ”
 – Tyvärr måste vi få dessa djur avlivade, så att vi kan lösa den delen av problemet, säger den danska statsministern Mette Frederiksen till dr.dk

Som en följd av detta kommer Kopenhagen Fur, världens största auktionshus för päls att gradvis stänga sin verksamhet och vara helt avvecklad efter år 2023.

I Sverige besvarade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i dag en skriftlig fråga från SD-politikern Angelika Bengtsson som undrar vad ministern ska göra för att säkerställa att de svenska minkuppfödarna kan fortsätta med sin näring och samtidigt hindra ökad smittspridning i Blekinge, där redan smittade minkar hittats.

Landsbygdsministern svarar att ”med anledning av de konstaterade fallen av smitta hos svenska minkbesättningar har Statens jordbruksverk belagt samtliga minkbesättningar i Sverige, även de som inte är smittade, med strikta restriktioner”

Enligt SVA:s och Jordbruksverkets senaste uppgifter, från den 17 november, har nu 13 besättningar av de svenska minkgårdarna bekräftats vara smittade och Jennie Nilsson skriver i sitt svar att ”begränsa storleken av landets minkpopulation bedöms motiverat för att hindra vidare spridning av viruset.”

Planen som landsbygdsministern presenterar är att:
”Under november månad kommer den ordinarie avlivningen för pälsproduktion genomföras. Myndigheternas bedömning är att detta i nuläget är det säkraste sättet att hantera de infekterade besättningarna. Efter pälsningen kommer kvarvarande avelsdjur att följas upp med provtagning. Kontinuerlig dialog sker med andra berörda myndigheter, som till exempel Folkhälsomyndigheten, om hur smittspridningen hos svensk mink påverkar risken för folkhälsan i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting i dag som talar för att det muterade viruset finns i Sverige”, skriver Jennie Nilsson.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Läs hela den skriftliga frågan (2020/21:378) och svaret här

Här är frågan från Angelika Bengtsson (SD) till landsbygsministern:
”Som ledamot för Blekinge läns valkrets, där minkuppfödning är en betydande näring, blir jag givetvis bekymrad om näringsidkarna tvingas avliva sina djur som en konsekvens av den nya smittspridningen och därmed riskera hela sin inkomst och verksamhet. Stödinsatser blir i ett sådant läge direkt nödvändiga.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:
Hur kommer statsrådet att säkerställa att minkuppfödarna kan fortsätta med sin näring och samtidigt effektivt förhindra ökad smittspridning i länet?”

Läs hela frågeställningen och svaret här: Coronavirus hos danska och svenska minkar