EU-domstolen: Ja till fortsatt bedövning av djur innan slakt

Nyss kom beskedet från EU-domstolen att medlemsländerna även fortsättningsvis har rätt att kräva bedövning av djur innan slakt.

– Allt annat vore ju katastrof, så det här är ett jättebra beslut, säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare.

Innan djur i Sverige slaktas ska de bedövas för att vid avlivningsögonblicket vara medvetslösa. Alla länder kräver inte detta och i fjol föreslog den belgiske domaren Gerard Hogan, tillika generaladvokat i EU-domstolen, att i de fall när en religion kräver att djuret slaktas utan föregående bedövning ska religionen stå över djurskyddet.

Frågan har hamnat i EU-domstolen för avgörande och svaret kom i dag. Medlemsländerna får kräva bedövning av djur innan slakt.
– Jag känner framför allt en stor lättnad. Det finns stora problem inom slakten av lantbruksdjuren men att slopa bedövningen vore djurplågeri, säger Åsa Hagelstedt.

”Djurskydd och religionsfrihet bör inte stå i motsatsförhållande till varandra, alla djur ska bedövas innan slakt” har den europeiska paraplyorganisationen Eurogroup for Animals sagt och i dag skriver de på twitter att det är en segerns dag för alla lantbruksdjur. De tackar sina medlemsorganisationer, där Djurskyddet Sverige är en, för att ha varit med och drivit kampanjen för bedövning innan slakt. I det arbetet ingick en opinionsundersökning, vilken visade att EU:s medborgare inte vill att djur vid fullt medvetande ska slaktas.

Samma uppfattning delar alltså EU-domstolen. Principen att djur ska bedövas före avlivning, vilken fastställs i förordning nr 1099/2009, svarar mot det huvudsakliga målet att skydda djurs välbefinnande, skriver EU-domstolen och fortsätter resonemanget:

”Förordningen tillåter visserligen rituell slakt inom ramen för vilken djur får avlivas utan föregående bedövning. Denna form av slakt är emellertid endast tillåten i undantagsfall i unionen och endast i syfte att säkerställa religionsfriheten. Medlemsstaterna får dessutom anta nationella bestämmelser som syftar till att säkerställa ett mer omfattande skydd av djur vid tidpunkten för avlivning än det som fastställs i förordning nr 1099/2009 med avseende på rituell slakt.”

Tidigare har även Djurskyddet Sveriges styrelseledamot Gunnela Ståhle konstaterat att avlivning genom att skära halsen av djuret innebär stor stress, inte minst då djuret måste fixeras kraftigt.
– I Sverige diskuteras just nu bedövningsmetoder för grisar och kycklingar, där gasbedövning av gris inte alls är optimal från djurskyddssynpunkt. Men därifrån till att helt avstå från bedövning är steget mycket långt. Slakt utan att djur bedövas innan avlivning är ett oerhört allvarligt brott mot djurskyddet, sa hon.

Text Katarina Hörlin
Foto Unsplash

Läs hela domen här: C-336/19