Grisar och kor blir slagna och plågas på svenskt Krav-slakteri – nu växer kraven på kameraövervakning dygnet runt

Kraven växer på att införa obligatorisk kameraövervakning dygnet runt i svenska slakterier efter att skräckbilderna som organisationen Djurrättsalliansen filmat i ett svenskt slakteri visats av TV4Nyheterna i går.

Grisar som blir sparkade, slagna med kedjor, pinade med elpåfösare, kor som plågas och alldeles för lång tid mellan bedövningen och avblodningen – filmerna från Djurrättsalliansens kamera som satts upp i hemlighet inne i ett Krav-certifierat slakteri visar fruktansvärda scener.

– Verkligen fruktansvärt. Dessa människor ska, förutom sitta i fängelse för djurplågeri, verkligen inte arbeta med djur! säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare, efter att sett det.

I inslaget säger djurskyddsinspektör Mattias Gårdlund från länsstyrelsen i Skåne att det nu kan vara tid även för Sveriges del att ha kameraövervakning dygnet runt på slakterier.
– Vi kanske måste titta på hur man gör i en del andra länder i Europa där man har videoövervakning för att säkerställa att djurskyddet alltid är gott, säger han.

Åsa Hagelstedt anser att Mattias Gårdlunds förslag om kameror dygnet runt är bra.
  – Uppenbarligen handlar ju detta om hur djuren hanteras och det är ju väldigt stor risk att det ser helt annorlunda ut när en inspektör är på plats. 

Kameraövervakning finns redan och/eller är på väg att införas i Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Belgien.
– Det skulle ju också kunna innebära att skolor och andra enkelt kan få titta in i ett slakteri utan att riskera varken smittskydd eller att stressa djuren, säger Åsa Hagelstedt.

Reaktionerna på Djurrättsalliansens avslöjande är skarpa. Fullständigt oacceptabelt, skriver Sveriges Veterinärförbund, SVF, och konstaterar att av filmerna att döma har företaget brutit mot en lång rad djurskyddsbestämmelser och betonar ”företagens eget ansvar för djurskyddet, men även vikten av ett välfungerande system för offentlig kontroll. Detta bygger på att tillräckliga resurser avsätts till berörda kontrollmyndigheter” skriver SVF och uppmanar Jordbruksverket att kräva övervakningskameror på svenska slakterier:

”Storbritannien, Frankrike och Belgien kräver eller kommer att kräva att övervakningskameror (CCTV) ska vara installerade i slakterier. Det kan gälla uppstallningsutrymmen, drivgångar och området för bedövning och avblodning. Sådana kameror kan underlätta myndigheternas övervakning av hur djuren hanteras både i realtid och i efterhand. SVF anser att Jordbruksverket, som ansvarig myndighet bör införa krav på övervakningskameror även i Sverige.”

FVE, den europeiska veterinärfederationen, har varnat för att även om övervakningskameror kan vara användbara verktyg i djurskyddskontrollen kan de aldrig ersätta fortlöpande fysisk närvaro av en kvalificerad officiell veterinär.

Vad säger då Jordbruksverket? Kan ni komma att införa krav på kameraövervakning i Sverige, Helena Elofsson, djurskyddschef?

– Det är upprörande bilder och självklart helt oacceptabelt att det finns personer som känner väl till reglerna men väljer att bryta mot dem när ingen ser på. När det gäller övervakning så är det en komplicerad fråga som det krävs lagstöd för att införa, det vill säga att det är inte något som vi ensamt bestämmer om utan en fråga för riksdag och regering. Att övervaka personer är en ingripande åtgärd, generellt är det självklart så att företaget har ansvar för att se till att alla följer reglerna. Vi kommer ta upp frågan om övervakning och behov av förbättringar med Livsmedelsverket och Länsstyrelserna för att få deras bild och därefter får vi bedöma vad som kan och bör göras, säger djurskyddschef Helena Elofsson, Jordbruksverket.

Under morgonen ringer vi upp Mattias Gårdlund som fått positiv respons på förslaget om ett svenskt obligatoriskt kameraövervakande.
– Det här är en väldigt viktig fråga. När vi djurskyddsinspektörer kommer för att göra kontroller ser vi ibland en uppställning av personal som har kompetensbevis, men när vi lämnar kan det komma en annan uppställning utan kompetensbevis, och det är omöjligt att komma åt utan en konstant övervakning, säger Mattias Gårdlund.

– Slakteriet är indelat i olika zoner, som kräver olika kompetenser. Vid en zon handlar arbetet om att ta hand om djuret fem minuter efter att det dött. Är det då så att slakteriet är underbemannat, någon har blivit sjuk, och ingen myndighet är där och kontrollerar så händer det att gränser passeras. Personer som saknar kompetensbevis utför moment de absolut inte kan eller ska eller klarar av, vilket får katastrofala följder. Vi måste säkerställa att arbetet sköts av de som ska göra det, och det kan vi göra med kameraövervakning, säger han och fortsätter:

– När människor hanterar djur måste vi garantera att personer som har psykiska, fysiska eller känslomässiga problem aldrig ges tillfälle att låta det gå ut över djuren. Vet man om att man är bevakad så blir det en förhindrande faktor.

Invändningen att den personliga integriteten måste respekteras bemöter han så här:
– Jag ser det som att kameraövervakningen blir ett sätt för personerna att kunna visa att de är professionella, och den blir ett stöd att både direkt och i efterhand kunna se hur hanteringen skötts. För när det gäller människor som hanterar djur får inget gå fel. Men det är ett politiskt beslut och vi ska ta det vidare.

Vad säger du om resurserna till kontrollerna?
– Som det är idag är det ett omöjligt uppdrag att göra kontroller och komma dit och se en sak, en uppställning av personal och sedan misstänka att det inte är samma uppställning när vi inte är där. Vi släcker bränder idag. Men vi på länsstyrelsen arbetar nära Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att med befintliga medel kunna utföra kontrollerna, säger Mattias Gårdlund och konstaterar:

– Bollen har satts i rullning angående kameraövervakningen och det kommer att tas vidare. Det är mycket tack vare den starka opinionen som väckts efter inslaget: Ska vi äta kött i Sverige så måste vi verkligen veta att djuren hanterats korrekt. Annars får vi avstå från köttet.

I morse meddelade Krav att de drar in certifieringen till slakteriet, enligt TV4Nyheterna.

Text Katarina Hörlin
Foto Shutterstock

Se inslagen här:

Länk till TV4 Nyheternas inslag, utifrån Djurrättsalliansens filmer, som spelades in under fyra dygn i december 2020, samt under några dygn i april och augusti 2019, enligt organisationen: Bilderna visar omfattande djurplågeri på svenskt Krav-slakteri