Stopp för avel av svenska minkar i år

Det kommer inte att tillåtas någon uppfödning av nya kullar av minkar i år. Ett valpningsförbud införs. Det beskedet gav landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) nyss.

– Bra att regeringen och myndigheterna agerar, av folkhälsoskäl var detta ett helt nödvändigt beslut. Men av djurskyddsskäl borde man nu använda detta akuta läge för att helt sätta stopp för minkuppfödningen i Sverige. Att hålla små rovdjur i kala burar utan möjlighet för djuren att utföra sina naturliga beteenden är inte förenligt med den svenska djurskyddslagen, säger Åsa Hagelstedt, generalskreterare Djurskyddet Sverige.

I Sverige finns knappt 30 minkgårdar, de flesta i Blekinge och Västra Götaland. De kommer nu inte att få avla fram fler minkar i år.
– Jordbruksverket har i dialog och samråd med SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, och Folkhälsomyndigheten, beslutat att inte tillåta nya kullar av mink under 2021, sa Jennie Nilsson.

Beslutet gäller fram till den sista december 2021.
– Vår riskbedömning för de djur som är kvar är att de inte utgör något hot mot folkhälsan, en liten andel minkar är kvar som har antikroppar, men skulle vi tillåta valpning skulle vi ökat populationen och då finns en ökad risk för smittspridning. Vi försöker ha proportionella åtgärder, det är hela tiden en bedömning utifrån djur och folkhälsa som avgör hur kraftfulla åtgärder som beslutas, sa Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Sambandet mellan införsel av SARS-CoV-2 till minkarna ökar i takt med smittspridningen i samhället ökar, och även besättningarnas storlek spelar roll, förklarade Ann Lindberg, generaldirektör Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som gjort bedömningen i samråd med Folkhälsomyndigheten.
– Introduktionen av SARS-CoV-2 till svenska minkar går inte att förebygga med tillräcklig säkerhet om populationen åter tillåts växa genom valpning. Dock bedöms sannolikheten för en omfattande smittspridning med påverkan på folkhälsan i den begränsade grupp avelsdjur som är kvar som försumbar, sa Ann Lindberg.

På presskonferensen presenterades även nyheten att regeringen inom kort kommer att ge SVA och Jordbruksverket uppdraget att granska djurhållningen i stort utifrån ett zoonosperspektiv, i relationen tama djur-vilda djur-människor.

– Som vi nu alla vet är en felaktig djurhållning en stor risk, och det gäller inte bara i Kina. Även i Europa, till och med i Sverige, har vi sett att coronaviruset överförts från människa till djur på många minkfarmer. Vi har haft tur att inte ett muterat virus tagit sig in i våra svenska minkfarmer men vår minkindustri utgör fortfarande en riskfaktor att ta hänsyn till när det gäller kampen mot corona, sa finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Smittan i minkbesättningarna skulle kunna utgöra en reservoar för viruset och bidra till en fortsatt smittspridning till människor.
– Därför ger regeringen i uppdrag åt Jordbruksverket och SVA att granska djurhållningen i syfte att minska risken för uppkomst av nya zoonotiska smittor som har betydande påverkan för folkhälsan. De får också i uppdrag att föreslå förebyggande åtgärder för att minimera risken för överföring av smittor mellan djur och människor. I uppdraget ingår också att peka ut eventuella behov av förändringar i lagstiftningen, sa Per Bolund.

Uppdraget ska redovisas den 28 februari 2022 och har kommit till både för att hindra smittspridningen för den pågående pandemin och för att förbättra hanteringen och skärpa beredskapen inför framtiden, förklarade Bolund.

– Vi ska alltså inte bara titta på minkarna utan djurhållningen i stort: Hur sprids sjukdomar mellan vilda och tama djur och människor, förtydligade Jennie Nilsson.

Åsa Hagelstedt välkomnar beskedet.
– Det här är ett mycket bra uppdrag, som jag är väldigt glad över ska införas. Det kan komma att få mycket stor betydelse för djurhållningen!

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Förtydligande: Artikeln har uppdaterats, då det i första versionen framstod som att det var regeringen som fattat beslutet om tillfälligt avelsförbud. Regeringen gav beskedet, Jordbruksverket fattade beslutet.

Om minkhållning och smittspridning

Flera länder i Europa har redan stängt ner sin minkuppfödning. Med dagens besked blir det ett tillfälligt stopp i Sverige.

När det i fjol visade sig att minkar i Danmark smittats av en muterad variant av viruset som orsakar covid-19 så avlivades samtliga landets uppemot 15 miljoner minkar. Nederländerna, som redan hade fattat beslut om avveckla sin minknäring, valde att tidigarelägga avvecklingen när minkar också där smittats av SARS-CoV-2. Smittan tros att kommit via skötarna till minkarna och sedan tillbaka till människor igen.

Smittan nådde även de svenska minkgårdarna. Under hösten upptäcktes att flera besättningar i Blekinge smittats och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, uppmanade minkhållarna i hela landet att skicka in avlidna minkar för provtagning. 13 gårdar påvisades med smitta.

Djurskyddsexperter, organisationer, forskare och veterinärer krävde nu att verksamheten skulle stängas ner för gott. Men regeringen avvaktade med hänvisning till att minkarna ändå skulle avlivas i november, när deras pälsar skulle tas av och säljas. Cirka 90 000 minkar blev kvar efter pälsningen i november på cirka 30 gårdar. Då bedömde myndigheterna att dessa inte påverkade covid-19 utvecklingen i samhället.

Eftersom de ska paras i slutet av februari för årets kommande mink-kullar väntade många med spänning på dagens besked från landsbygdsministern.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto Kristian Pohl, Regeringskansliet.

Hade alla de djurskyddsexperter som i åratal krävt att svensk minkhållning avvecklas av djurskyddsskäl fått gehör för sina argument? Eller skulle uppfödning tillåtas pågå ännu ett år? Och då kanske dessutom i utökad form efter att danska minkuppfödare uttryckt förhoppningar om att få fortsätta sin uppfödning i Sverige. Det blev ett avelsstopp under 2021.

Ännu har inte villkoren för ersättningen till de svenska minkuppfödarna slagits fast. I går kväll stod det klart vilka ersättningar de danska minkfarmarna ska få efter att samtliga minkar avlivats och verksamheten stängts. 18,8 miljarder danska kronor delas ut, efter överenskommelse i Folketinget.

Trots att det i den danska uppgörelsen finns utrymme för viss ekonomisk ersättning för en så kallad ”dvala” med tänkbar uppstart igen efter att coronapandemin är över, så bedömer Danmarks radios näringslivsreporter Jakob Ussing att utsikterna för att återuppta verksamheten efter coronapandemin i princip är borta för de danska minkuppfödarna. ”Största delen av näringen kommer att vara stängd permanent”, säger han i artikeln Er det nu helt slut med mink? på Dr.dk.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell (minken) och Kristian Pohl, regeringskansliet.