Omärkta danska katter blir var mans egendom

Danskt bakslag för katterna. Nyligen antog Danmark en ny lag för katter. Men det blev inte förslaget om krav på obligatorisk id-märkning som gick igenom. Utan i stället kan den som möter en omärkt katt automatiskt bli ny ägare. Danska djurskyddsorganisationer är skarpt kritiska.

Liksom i Sverige arbetar djurskyddsorganisationerna i Danmark för att få till stånd en obligatorisk id-märkning av katter. Men de arbetar i politisk motvind, trots stöd från det danska veterinärförbundet.

Det har legat ett lagförslag om obligatorisk märkning av katter på danska folketingets (riksdagens) bord sedan en tid tillbaka. Men det nya lagförslag som antogs 4 maj innehåller ingen obligatorisk märkning. I stället blir en omärkt katt i Danmark automatiskt var mans egendom. Det vill säga att den som ”hittar” en omärkt katt automatiskt blir ägare till den om hen så vill. Det gäller oavsett om upphittaren vill avliva katten eller ge den ett nytt hem.

Tidigare har det varit lag på att upphittade, omärkta katter ska redovisas genom anmälan till polisen i minst tre dygn innan ägarskapet övergått till upphittaren. För märkta katter gäller fortfarande att ägaren ska underrättas inom 24 timmar och att hen sedan har ytterligare 24 timmar på sig att hämta sin katt för att inte riskera att bli av med ägarskapet. Den nya lagen träder i kraft 1 juli.

– Ministern kallar det ett incitamentsprogram eftersom det borde ge kattägare incitament att märka och registrera sin katt om de inte vill förlora sina rättsliga anspråk på katten. Men vi tror inte att det är genom hot att förlora sitt djur som kattägare väljer att märka och registrera sin katt. Vi har helt enkelt efterfrågat samma system som redan finns för hundar, där märkning och registrering i dag krävs, säger Jens Jokumsen, chef för sällskapsdjurens djurskydd vid Dyrenes Beskyttelse i artikeln Svag kettelov vedtaget på organisationens hemsida.

Han understryker också att en lag om obligatorisk id-märkning av katt hade sänt en stark signal om att ”katter inte är gratis, samtidigt som man visat att katter har ett värde för sina ägare”.

– Vi tror att kattens generella status i samhället hade höjts genom att visa vilket värde katten faktiskt har, märkningen räcker för att höja statusen generellt. Just detta skedde för hundarna efter att det infördes krav på ID-märkning 1991, säger Jens Jokumsen i artikeln.

Danska veterinärförbundet har tillsammans med flera djurskyddsorganisationer vänt sig till regeringen för att få medel till en informationskampanj i samband med lagändringen, för att få fler att märka sina katter.

Text Jeanette Thelander
Foto iStock