Regeringen: Inför strängare straff för grovt djurplågeri

Ett nytt brott bör införas i straffskalan: Grovt djurplågeri. Det föreslår regeringen i en ny proposition. Ändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

I dagarna beslutade regeringen att överlämna en proposition om skärpta straff och mer effektiva sanktionssystem för överträdelser av djurskyddsregelverken. Regeringen har enligt sitt pressmeddelande följt det förslag som utredaren Lars Wallinder gav om att införa brottet grovt djurplågeri. Straffet föreslås vara fängelse i minst sex månader och högst fyra år.

Torsdagen den 7 oktober lämnades propositionen, som i mycket följer de förslag utredaren Lars Wallinder presenterade i sin utredning. För att djurplågeri ska bedömas som grovt ska gärningen ha inneburit allvarligt lidande för djuret, begåtts i större omfattning, begåtts i syfte att nå ekonomiska fördelar och/eller varit av särskilt hänsynslös eller farlig art (exempelvis uppsåtlig våldsanvändning som haft tydliga inslag av tortyrliknande eller annars allvarlig misshandel).

– Mycket bra förslag att införa grovt djurplågeri som ett nytt brott! Vi har länge arbetat för att höja straffen, sa Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, när förslaget presenterades av utredaren.

Regeringen föreslår att djurskyddskontrollmyndigheterna ska få besluta om sanktionsavgifter i vissa fall. ”Mindre allvarliga överträdelser ska mötas av en snabb och kännbar reaktion direkt från kontrollmyndigheterna” skriver regeringen, som även vill se ett förtydligande av kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.

 – Det är viktigt att vi värnar om den höga djurskyddsnivån vi generellt sett har i Sverige. Vi har många kunniga och duktiga djurhållare i Sverige men i de fall som djurhållare inte lever upp till kraven i lagstiftningen behöver samhället gripa in med både snabba och effektiva sanktioner. Vi föreslår därför vissa ändringar för att vässa systemet och ytterligare stärka djurskyddet, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett uttalande.

Ingen ändring i straffskalan för normalgradsbrottet av djurplågeri föreslås, utan det blir fortsatt böter eller fängelse i högst två år. 

Text Katarina Hörlin
Foto Bharathi Kannan

Artikeln uppdaterades den 7 oktober:

Ladda ner och läs propositionen här Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

Ta del av bakgrunden

Läs mer om vilka överväganden utredaren Lars Wallinder gjorde i sitt förslag: Här tar regeringen emot förslaget att införa grovt djurplågeri