Landsbygdsministern om vilka djurskyddsfrågor hon kommer att prioritera

Den 30 november tillträdde en ny regering. Den tidigare riksdagsledamoten Anna-Caren Sätherberg (S) utsågs till landsbygdsminister.

I uppdraget som landsbygdsminister ingår flera ansvarsområden. Hur stor del av ditt uppdrag kommer att gå till djurskyddsfrågorna?
– Alla frågor i min portfölj är väldigt viktiga – naturligtvis också djurskyddet. Vi har en stark djurskyddslagstiftning i Sverige, kanske till och med världen bästa. Den ska följas av alla. Det är väldigt viktiga frågor för Sverige.

Vilka djurskyddsfrågor kommer du att prioritera som landsbygdsminister?
– Många bra initiativ har tagits. Just nu arbetas det med en ny djurhälsolag som kommer att bli väldigt viktig. Bara de senaste månaderna har vi lämnat förslag om skärpta straff för brott mot djur, och obligatorisk märkning och registrering av katter. Nu ska vi se till att det kommer på plats på ett bra sätt, och sedan ska vi som vanligt följa och påverka de processer som sker på EU-nivå. Vi har mycket kunskap och erfarenhet att dela med oss av när det kommer till djurvälfärdsfrågorna.

En av de mest brännande djurskyddsfrågorna just nu är den om minkuppfödning, där Jordbruksverket efter Folkhälsomyndighetens och Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA, smittriskvärdering nyligen gett beskedet att det 2022 blir tillåtet med minkavel igen i Sverige. I Danmark är det fortfarande inte tillåtet av smittskyddsskäl och flera länder har avvecklat sin minknäring av djurskyddsskäl. Hur ser du på minkuppfödningsfrågan?
– Myndigheterna har gjort en bedömning utifrån smittskyddsläget, och jag har ingenting att invända mot den. Min ingång är att vår starka djurskyddslagstiftning ska följas av alla, oavsett vilken djurhållning vi pratar om.

Hur ser ditt förhållande till djur ut på ett mer personligt plan?
– Jag är djurvän och har haft både hundar och katter. En hund som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är min underbara borderterrier Fanny. Tyvärr dog hon 2008 men jag minns och saknar alla fina stunder vi haft tillsammans.

Anna-Caren Sätherberg (S)
Född: 1964 i Östersund.
Yrke: Landsbygdsminister sedan 30 november 2021.
Ansvarsområden: Landsbygd, Livsmedel, Areella näringar.
Tidigare uppdrag: Riksdagsledamot sedan 2014.
Ordförande i Socialdemokraterna Jämtlands län sedan 2012.
Vice ordförande i Jämtlands läns regionförbund 2010–2014
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Åre 2006–2014
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Åre 2005–2006
Ledamot i miljö-, byggnads- och räddningsnämnden 2003–2005
Kommunfullmäktig i Åre 2002–2018
Vice ordförande i kommunstyrelsen 2002–2006

Foto Magnus Liljegren/Regeringskansliet
Text Katarina Hörlin

Fotnot: Intervjun har skett via mejl och landsbygdsministern hade ingen möjlighet att svara på våra följdfrågor, hälsar hennes pressekreterare.