Spöförbudet som skakade trav-Sverige

TEMA KÖRSPÖSPÖ. Beskedet slog ner som en bomb i somras. Länsstyrelsen i Skåne förbjöd genom ett föreläggande en proffskusk att använda körspö under ett år. Överklagandet behandlas ännu i förvaltningsdomstolen och beslutet har inhiberats, skjutits upp, till dess dom fallit.

I beslutet skriver Länsstyrelsen att de övervägt djurförbud ”då du allvarligt brustit i tillsyn och vård av en häst och för att det inträffade faller in under misshandel av djur” men landar i ett års körspöförbud med förhoppningen att ”efter detta år har lärt dig att inte piska hästar utan ett nödvändigt syfte såsom nödvärn.”

Både beslutet och formuleringarna chockade stora delar av trav-Sverige.
– Jag förstår faktiskt inte varför alla är så förvånade, säger Juha Toropainen, länsveterinär på djurskyddsenheten, Länsstyrelsen i Skåne, när vi talade med honom i augusti.

– Redan 2017 var vi flera länsveterinärer från olika länsstyrelser, som skrev till Svensk Travsport, ST, och många andra aktörer att vi kommer inte längre att se på hur djurskyddslagen bryts under travlopp, vi kommer att agera. Nu gör vi det.

Bakgrunden till just detta fallet är ett lopp på Jägersro den 10 april i år. Enligt travsportens egna regler, närmare bestämt § 60 i reglementet är endast lätta spödrivningar tillåtna. Hästen Piccadilly sprang in på andra plats i lopp 7. Efter loppet togs Piccadilly in på dopingkontroll. I stallet upptäcktes märken på hästens bakdel. Banveterinärerna noterade att märkena blev upphöjda. Måldomarna hade inte lagt märke till någon otillåten drivning under loppet, men eftersom hästen hade märken fick kusken böter och tio dagars avstängning i enlighet med ST:s regler. Banveterinärerna anmälde ärendet till länsstyrelsen, som fick ta ställning till hur gå vidare.

Länsstyrelsen tittar på det inspelade loppet och skriver att det ”01:58 i den aktuella filmen tydligt framgår att Joakim Lövgren utdelar ett kraftigt piskrapp mot hästens bakdel med körspöet”. Den anser ”det är väl utrett och tydligt dokumenterat av filmen och banveterinärernas yttranden och dokumentation att Joakim Lövgren med uppsåt utsatt hästen för ett våld som orsakat en skada bestående i en kvarstående svullnad och upphöjning i huden. Detta har medfört ett lidande för hästen.”

”Du har använt spöet i syfte att driva hästen att springa fortare för att vinna en tävling med prispengar och inte i någon form av nödvärn. Du har därmed med uppsåt tillfogat ett flyktdjur onödigt fysiskt och psykiskt lidande i syfte att vinna en tävling och pengar” och att ”det inträffade faller in under misshandel av djur” skriver länsstryelsen i sitt föreläggande.

Länsstyrelsen beslutar att han inte får inneha spö under travtävling under ett år. 30 000 kronor ska utdömas i vite per överträdelse. Eftersom det är av stort allmänintresse att djurskyddslagen efterlevs – djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, samt att det vid tävlingar inte är tillåtet att utsätta dem för lidande – ska beslutet direkt verkställas slår myndigheten fast.

Beslutet chockar många. ST:s vd säger att länsstyrelsens hantering avviker från allt de tidigare sett. De ska finansiera överklagan ”så att våra aktiva kan känna sig säkra på vad som gäller”, som ST:s vd Maria Croon säger i V75 Direkt.

Advokater anlitas. Inhibition, att spöförbudet skjuts upp, begärs tills saken prövats i förvaltningsrätten. Det godkänns och det kan dröja månader innan ärendet är avgjort. Vi ringer Joakim Lövgren för att få hans bild men han vill inte kommentera det mer.

I överklagandet står att ”Det är allvarliga tillkortakommanden länsstyrelsen tillvitar Joakim Lövgren på ett mycket klent underlag” och ”I ’Motivering till beslutet’ står att ’du under en travtävling piskat en häst’. Denna slutsats är felaktig. Av filmen från loppet framkommer inte att Joakim Lövgren ’piskat’ någon häst. Inte heller måldomarna har noterat någon felaktig användning av körspöet. Det stämmer inte att märken av ’skador uppkommit på hästen’. Märkena kan inte betraktas som skador (- – -) Vi talar här om övergående märken i pälsen”.

Skälet till att böterna och avstängningen accepterades var bland annat för att han känner sig manad att rätta sig efter ST:s nya regler om märken på häst. Men att köra utan spö skulle försätta honom i ett underläge och vara farligt ur säkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen replikerar att ”I Norge är körspö förbjudet i samband med travtävlingar sedan många år och att körspöet skulle vara en så viktig säkerhetsdetalj som Joakim Lövgren anger motsägs både av det faktum att svenska kuskar inklusive Joakim Lövgren väljer att starta där, då utan körspö och av att Länsstyrelsen inte sett någon vetenskaplig dokumentation som styrker att olyckor är vanligare i Norge till följd av spöförbudet.”

I överklagandet ges en annan förklaring till hur märkena uppstått. Piccadilly kan ha dermografism, en hyperkänslighet i huden. Lindrig fysisk stimulus kan ge reaktioner. Märkena kan mycket väl ha orsakats av tryck, skrapning eller seldon, står det.

Juha Toropainen tycker att det är bra att kusken tar kompetent juridisk hjälp.
– Ju bättre den är desto bättre blir prövningen. Vi behöver ett prejudikat. Vi har en film, vi har märken på hästen och för fyra år sedan skrev vi att vi kommer att ta itu med spödrivningar som bryter mot djurskyddslagen. Jordbruksverket jämför misshandel mot djur med misshandel mot människor, den principen utgår vi från.

Länsstyrelsen i Skåne har rutinen att banveterinären anmäler alla misstänkta brott mot djurskyddslagen under lopp till dem.
– De har ett jobb att sköta på banan, för att banveterinären inte ensam ska ta all kritik så rapporterar de till oss och så handlägger vi ärendena, säger Juha Toropainen.

Travsportens eget sanktionssystem med några dagars avstängning och böter tycks inte hjälpa. Överträdelser fortsätter.
– Det sker även inom andra hästsporter. Senast i går tog jag emot en anmälan från ett galopplopp där en jockey verkar ha använt spöet för hårt. Om spö ska tillåtas så måste det bara användas så som det är tänkt, som en säkerhet för att styra hästen ur riskabla situationer. Inte piska för att den ska gå snabbare. Klarar inte någon av att följa reglerna utan tillfogar hästen skador så får vi ta bort spöet från den kusken. Det är ju nästa logiska steg, säger Juha Toropainen, som inte ångrar de kritiserade formuleringarna i beslutet.

– Nej, vi beskriver vad det handlar om. Det finns inget annat djurslag som det är tillåtet att driva fram med slag, inte på slakterierna, ingenstans, och det ska det naturligtvis inte heller vara. Vi och andra länsstyrelser kommer nu att använda oss av de möjligheter vi har genom att förelägga proportionerliga straff för de som med spödrivningar bryter mot djurskyddslagen.

Även ST skärper sitt reglemente. 2022 ska spödrivning inte tillåtas, bara lätta maningar och korrigering.
– Det är svårt att säga vad de nya reglerna kommer att innebära innan man ser definitionerna och sanktionerna i skrift men det är ju alltid positivt när ST tar steg för att komma åt felaktig spödrivning. Om något så kan det förenkla allas arbete med att kunna avgöra vad som är tillåtet och inte, men det kommer ju som sagt att bero på hur tydliga definitionerna blir, säger Juha Toropainen, som ser fram emot den rättsliga prövningen i förvaltningsrätten.
– Jag kommer inte gissa på utgången, men efter den får vi ett prejudikat. Det ser jag fram emot.

Men det kan dröja ett bra tag ännu innan domen kommer. Målet är fortfarande öppet eller pågående hos förvaltningsrätten, som skriver att just nu ligger handläggningstiden på cirka 8–12 månader från dagen då målet kommer till domstolen. Då det här målet kom den 26 juli 2021 kan domen förväntas först i mars 2022.

Text Katarina Hörlin
Foto Suzanne Fredriksson

Artikeln publicerades i nr 3, 2021 av TIdningen Djurskyddet och intervjuerna gjordes under sensommar och tidig höst.