Besvikelse efter omröstning i EU-parlamentet om djurtransporter

I dag röstade EU-parlamentet om vilka rekommendationer som ska skickas till EU-kommissionen för EU:s djurtransporter.
– Det är såklart en stor besvikelse att inte en maxgräns på åtta timmar för alla djurtransporter gick igenom, säger svenske EU-parlamentarikern Pär Holmgren, (MP) som representerar gruppen de Gröna.

Direkt efter debatten i EU-parlamentet pratar vi med Pär Holmgren, som deltagit i arbetet i ANIT, det tillfälliga utskottet som granskat djurtransporterna i och genom EU.
– Tyvärr föll vårt krav på en maxgräns på åtta timmars transport. I utskottet var det 50–50 och vi hoppades att det skulle gå att få en majoritet i parlamentet som stödde förslaget, säger han.

– Nu kan vi bara konstatera att det inte gick. Det är väldigt tråkigt. Att det finns en konservativ majoritet i jordbruksutskottet är nog ingen nyhet för någon, och i ANIT, utskottet som skulle utreda om EU:s djurtransporter behöver skärpta regler, bestod hälften av medlemmarna av parlamentariker som var där för djurens skull, den andra hälften ville kämpa för djurindustrin. Det har genomgående varit en kamp mellan de här två intressena.

Pär Holmgren är en av de fler än trettio personer som deltog i förmiddagens debatt i EU-parlamentet om behovet av ett ökat djurskydd för djuren som transporteras i EU.
– Jag som satt i rummet slogs av hur tydlig uppdelningen är i de stora grupperna mellan de som kämpar för djuren och de som strider för djurindustrins intressen. Det är egentligen bara vi inom de Gröna som är helt eniga att i att vi ska stå på djurens sida, kanske finns en majoritet inom vänstergruppen också, men i de andra stora grupperna, till exempel i den Liberala gruppen, så är det väldigt splittrat.

Nu har det bara gått några minuter sedan omröstningen slutfördes, men vad tänker du om framtiden?
– Just nu är det såklart en stor besvikelse som vi i den Gröna gruppen känner. Vi hade förhoppningen att få igenom maxgränsen på åtta timmars transport och har arbetat hårt för att få med oss så många som bara är möjligt, men det gick inte. Det är tråkigt. Samtidigt, om vi ska titta på frågan i stort så är det bra att EU-parlamentet nu skickar budskapet till EU-kommissionen att det övergripande målet ska vara att både transporterna inom EU och de transporter som går från EU till tredje land ska vara så korta som möjligt, säger Pär Holmgren.

Det tillfälliga djurtransportutskottet, ANIT, beslutades tillsättas midsommarafton 2020. Uppgiften var att utreda alla de överträdelser mot djurskyddet som observerats för djur som transporteras inom och ut ur EU. Långa resor, för höga temperaturer ombord, dräktiga djur som ibland födde under transporten, avsaknad av vatten – missförhållandena var många. Vilka länder bröt mot transportförordningen, EG 1/2005? Hur såg överträdelserna ut? Vad behövs för att komma tillrätta med dem?

Efter arton månaders arbete röstade ANIT i december 2021 fram vilka ståndpunkter gruppen skulle anta i sin rapport. Förslaget om max åtta timmar som huvudregel för alla djurtransporter inom EU föll med en röst. Många satte dock sitt hopp till dagens omröstning i EU-parlamentet för att få igenom en maxgräns på åtta timmar för alla djurtransporter och inte endast gälla som princip, vilket innebär att det i praktiken finns många kryphål. Den Gröna gruppen la fram förslaget men det gick inte igenom. Dock röstade alla svenska parlamentariker för det, enligt de Gröna.

Djurskyddet Sveriges internationella veterinärexpert Johan Beck-Friis är också besviken efter dagens omröstning:
– Vi hade hoppats att åtminstone en maximal transporttid på 8 timmar skulle gå igenom och att parlamentet hade velat förbjuda export av levande djur till länder utan fungerande djurskyddskontroll. Vi ser dock arbetet att stoppa de långa transporterna som ett maratonlopp snarare än som en sprint, det är en långsiktig process. Kommissionen ska lägga fram sitt förslag till nya djurtransportregler 2023 och även om parlamentets åsikter väger tungt finns det andra sätt att påverka detta arbete. Vi vill ge en eloge till samtliga svenska europaparlamentariker som oavsett partifärg röstade för de djurvänliga alternativen i dagens omröstning, säger Johan Beck-Friis.

Livet för de miljontals djur som transporteras genom och ut ur EU handlade dagens omröstning om. 2019 transporterades 44 miljoner grisar, får, nötkreatur och 1 344 435 335 fjäderfä inom EU. Från EU till länder utanför unionen transporterades 4 504 992 får, nötkreatur och grisar, samt 224 677 503 fjäderfä.

Paraplyorganisationen Eurogroup for Animals skriver i en kommentar att:
”Vi anser att Europaparlamentet missade chansen att stödja systemförändringar och misslyckades med att uppfylla medborgarnas krav. Nu ligger våra förhoppningar hos EU-kommissionen och vi sätter vår tilltro till att kommissionen gör det möjligt att ersätta levande djur i transporter med enbart handel med kött och genetiskt material. Inte ”så mycket som möjligt”, som det står i texten som antogs av Europaparlamentet” understryker Reineke Hameleers, Eurogroup for Animals.

Dessa regler ville Djurskyddet Sverige se

Veckan innan omröstningen uppvaktade Djurskyddet Sverige samtliga svenska parlamentariker med uppmaningen att rösta för djuren. Här är kraven de ville se införas:

  • Den maximala transport­tiden inom EU måste sänkas till åtta timmar för alla djurslag, med kortare maximal­tid för vissa djurslag (fjäderfä och kanin).
  • All export av levande produktions­djur ut ur EU måste förbjudas eller åtminstone minskas genom att upprätta en lista med riskländer dit levande djur inte får exporteras på grund av brist på myndighets­struktur eller samarbets­vilja.
  • Alla sjötransporter över 24 timmar, räknat inklusive lastning och lossning, måste förbjudas inom EU.
  • Ej avvanda djur, det vill säga ungar som fortfarande dricker mjölk, får inte transporteras och avvänjnings­åldern bör anges anpassat för varje djurslag utifrån deras förutsättningar.
  • Kommissionen måste skärpa kontrollen av EU:s djur­transport­regler i medlems­länderna så att regel­verket fungerar på samma sätt i hela unionen.

Djuren som transporteras inom och ut ur EU

De stora exportländerna i EU är Frankrike vad gäller nötkreatur, Rumänien vad gäller får, Danmark vad gäller grisar och Nederländerna vad gäller fjäderfä.

I absoluta tal är de största aktörerna för djurtransporter inom EU Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Tjeckien. De största exportörerna är, om man undantar fjäderfäexporten, Danmark, Nederländerna, Spanien, Tyskland och Frankrike.

44 miljoner grisar, får, nötkreatur och 1 344 435 335 fjäderfä transporterades 2019 inom EU. Ut ur EU transporteras 4 504 992 grisar, nötkreatur och får. De fördes framför allt till Libyen, Jordanien, Israel, Saudiarabien, Libanon och Turkiet. Fjäderfäexporten från EU skedde främst till Ukraina, Belarus, Ghana, Egypten, Marocko och Albanien.

Källa: Eurogroup for animals: Live animal transport – time to change the rules

Läs mer om ANIT här

Beslut i EU-parlamentet: Nytt utskott ska granska djurtransporter i EU

Text Katarina Hörlin
Foto iStock