Enormt engagemang för djuren i Ukraina – men Jordbruksverket avråder från att åka ner och hämta djur till Sverige

Många funderar på att hjälpa hundar och katter från Ukraina genom att ta dem till Sverige. Men undantagen från införselreglerna gäller bara den som kommer med sina egna djur.
– Vi avråder från att hämta andras djur, dessa kommer troligen inte att uppfylla kraven för att komma in i Sverige, skriver Jordbruksverket, SJV.

Ett Force majeure-undantag gäller nu för de sällskapsdjur som kommer till Sverige tillsammans med sina ägare på flykt från Ukraina. Trots att inte alla intyg är med ska djurägarna inte behöva skiljas från sina djur.

När djurägare från Ukraina kommer till den svenska gränsen med sina sällskapsdjur ska de anmäla dem till tullpersonalen. Om djuren inte uppfyller införselkraven kommer tullpersonalen att kontakta Jordbruksverket, SJV, som ber om ”djurets dokumentation, om det finns någon, och ställa frågor om djuret för att kunna göra de bedömningar som krävs”.

Ukraina är ett högriskland för rabies. För att undvika få in smittan i Sverige kommer SJV att ”se till så att tillräckliga smittskyddsåtgärder vidtas för djuren”. Det kan handla om att djuren id-märks, får blodprover tagna och att de sätts i tillfällig isolering med tillsyn tills de kan komma tillbaka till sina ägare.

– För att kunna hantera ett ökat behov av att isolera djur upphandlar vi nu tjänster bland annat av en anläggning i Skåne. Där kan hundar och katter med oklar rabiesstatus hållas isolerade tills risken att de har rabies är så låg att de kan röra sig i samhället, säger Simon Löfgren, biträdande enhetschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

”Vi vet att många funderar på om de kan hjälpa hundar och katter genom att åka till Ukraina eller något grannland för att sedan ta med dem till Sverige. Det undantag som finns nu är för sällskapsdjur som kommer tillsammans med sina ägare på flykt” understryker SJV och fortsätter:

”Att åka och hämta andras djur eller djur utan ägare går däremot inte under undantaget. För dessa gäller de vanliga införselkraven för hundar/katter som kommer från ett land utanför EU där rabiessituationen inte är under kontroll. Vi avråder alltså från att hämta andras djur eller djur där ägare och ursprung är okända. Dessa kommer troligen inte uppfylla kraven för att komma in i Sverige”, skriver SJV.

Många insatser och insamlingar sker just nu för att hjälpa djuren i Ukraina. En effektiv hjälp är att skänka pengar till de djurskyddsorganisationer som arbetar på plats längs Ukrainas gränser.

– Vi har samlat in pengar som vi kommer att skicka till organisationer i Polen och andra angränsande länder till Ukraina som tar emot ett stort antal människor med djur på flykt, berättar Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt och fortsätter:

– Några av våra lokalföreningar har erbjudit sig att vara karantänplatser åt djur som kommer från Ukraina, nu undersöks de av myndigheterna om de går att använda.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Mer om hjälpinsatser vid och i Ukraina

Den europeiska paraplyorganisationen Eurogroup for Animals har sammanställt en lista över djurskyddsorganisationer som arbetar för djur i och vid Ukraina. Listan finns på organisationens hemsida: här