Se till så att inte igelkottar och andra små djur brinner upp i majbrasorna

Sköna maj välkommen! På lördag är det valborgsmässoafton och då tänds brasor över hela landet. En gammal tradition, som kan sluta illa för de små vilda djuren. Du kan hjälpa dem!

Högen av grenar som samlats ihop till brasan kan ha blivit hem åt igelkottar, fåglar och andra små djur. Risken finns att djuren brinner inne när majbrasorna tänds. Med enkla medel kan det undvikas. Några tips:

* Flytta ris- eller grenhögen om den ska brännas. Helst samma dag och gärna också några timmar innan brasan ska tändas. Det räcker med några meter så att djuren hinner ta sig ut. Är rishögen stor så går det bra att ta till hjälp av en lång planka eller liknande och försiktigt häva upp högen och titta igenom ordentligt.

* Stampa på marken! Skaka grenarna innan brasan ska tändas. På så sätt skräms djuren som kanske byggt bo åt sig och sina ungar därinne ut.

* Var ute i god tid! Helst flera timmar innan brasan tänds. Om högen söks igenom för nära inpå att brasan tänds finns risk att igelkottarna i sin skräck försöker ta sig in i boet igen. Elden i sig är inte en garant för att igelkotten ska springa iväg – tvärtom kryper den ofta ihop vid fara och riskerar därför att brinna upp.

*  Informera andra! Ofta arrangerar föreningar eller kommunen en större brasa. Ring eller mejla arrangören och berätta att brasorna kan bli en dödsfälla för djuren.

Vi vill gärna också påminna om viltrehabiliteraren Nina Peiverts fina råd om hur man kan fira en djurvänlig valborg, som hon gav i Tidningen Djurskyddet inför en tidigare Valborgsmässoafton.

– I stället för att bränna upp rishögen så ska den som vill fira en djurvänlig Valborg låta den vara. Rödhaken och andra fågelarter, som koltrasten och gråsparven, bygger bon vid låg höjd och nära marken bland täta buskage. Insekter och även växt- och svamparter är beroende av ostädad mark, sa hon och fortsatte:

– Det finns inget härligare än att ge sig ut i naturen och njuta! Ta med matsäck och kikare och spana efter djur och växter, alla de fåglar som kommit tillbaka inför sin häckning. Men visa respekt och skräpa inte ner. Det är det bästa sättet att välkomna in våren, som jag tycker, sa Nina Peivert, som tipsar om hur man kan hjälpa vilda djur på sin Facebooksida Ninas Vilthjälp Viltrehabilitering Wildlife Rescue.

Text Katarina Hörlin
Foto Alexas Photo