Sov gott, igelkott – hjälp den genom vintervilan

Sommaren är slut. Höststädning av trädgården väntar för många. Har du haft tur nog att få leva med igelkottar i din trädgård finns mycket att göra för att hjälpa dem inför vintervilan.

Igelkotten är klassad som nära hotad i Artdatabankens rödlista. Bedömningen görs utifrån enskilda arters risk att dö ut och den aktuella listan är från 2020.
– Artdatabanken kommer att utvärdera igelkotten igen till rödlistan 2025, berättar Henrik Thurfjell, vid SLU Artdatabanken.
   
I väntan på det vänder vi oss till Svensk Fågeltaxering för att få en bild över hur läget är för igelkottarna just nu. Svensk Fågeltaxering inventerar främst fågelbeståndet, men även vissa däggdjur.
– Inventeringarna görs på våren och försommaren genom så kallade nattrutter, där fåglar, däggdjur och groddjur räknas från punkter där inventeraren står stilla och lyssnar och spanar. Sedda däggdjur räknas även på sträckorna mellan punkterna. Nattrutter finns i hela landet men flest rutter har inventerats i Göta- och Svealand. Det övergripande mönstret under de tolv år som inventeringarna gjorts är svagt negativt för igelkottarna, berättar Martin Green, Svensk Fågeltaxering vid Ekologihuset på Lunds universitet.

Men trenden kan vändas, och alla som har en trädgård kan göra något för att hjälpa fler igelkottar att klara sig. Cecilia Ockedal på Kottebyns viltrehabilitering har flera bra råd:
– Du kan hjälpa igelkotten i din trädgård genom att ha stökiga hörn med ris och grenar. Det blir bra ställen för kottarna att hämta bomaterial från.

Cecilia Ockedal, Kottebyns Viltrehabilitering.

Det går också fint att erbjuda dem ett kottehus. Cecilia Ockedal har själv byggt upp en kotteby i sin trädgård.
– Oavsett om du väljer att köpa ett kottehus eller bygga ett själv så är ventilering viktigt! Men det ska även vara regnsäkert ovanifrån.


Kottehusbygge på gång.

Huset bör placeras på ett lugnt ställe, skyddat från direkt sol och väta underifrån. Det ska vara djurvänligt byggt.
– Inget giftigt material får användas. Det får inte heller målas med starka färger. Insidan av huset kan du jorda ner lite, så det inte doftar nytt. Kotten kommer fylla sitt bo med material inför vintern men vill du hjälpa till lite så erbjud halm.

Cecilia Ockedals Kotteby.

Nu på hösten när temperaturen sjunker börjar de välmående kottarna med bra fettlager vila allt mer. De unga och magra igelkottarna tvingas att stanna uppe då de inte har reserver för vilan, berättar hon.
– Ser du en igelkott nu som går med fokus och verkar stabil så låt den vara.

En ung igelkott som föddes så sent på året att den inte hinner äta upp sig innan vintervilan. Den får övervintra hos viltrehabiliterare.


Men om den ligger ute på en öppen plats behöver den hjälp. Vänd dig till viltrehabiliterare för att få specifika råd och ta aldrig någonsin in en mager eller nerkyld igelkott i rumstemperatur.
– Då dör den på grund av den kraftiga temperaturkontrasten: de sista reserverna bränns upp. En långsam uppvärmning är av yttersta vikt, ett garage eller förråd kan fungera.

Cecilia Ockedal råder alla som hittar en medtagen igelkott ute vid den här tiden på året att placera kotten i en hög låda eller transportbur, där ett sugande material, som tidningspapper eller handduk, lagts i botten. Placera en värmeflaska med en strumpa runt omkring, så att kotten inte bränner sig, bredvid igelkotten. Tvinga aldrig i igelkotten vätska och mat, understryker hon.
– Hon kan inte tillgodose sig detta då ämnesomsättningen är på sparlåga.

Kontakta därefter närmaste rehabiliterare.
– Tänk på att privatpersoner endast får ha hand om vilda djur i 48 timmar, sedan måste de lämnas över till viltrehabiliterare. Det kan vara bra att veta att viltrehabiliterare arbetar ideellt och oftast har andra dagarbeten också, så om ingen svarar direkt i telefon beror det på det. Men det går alltid bra att lämna ett kort och informativt sms för återkoppling!

Innan vi slutar ger Cecilia Ockedal ett sista tips:
– Igelkottar är laktosintoleranta, så de får aldrig serveras mjölkprodukter.

Dessa och flera andra råd finns att läsa på Kottebyns Viltrehabiliterings Facebooksida.

Text Katarina Hörlin
Foto Cecilia Ockedal, Kottebyns Viltrehabilitering & Armin Rodler, Flickr

Här når du viltrehabiliterare

Viltakuten
KFV Riks

Få fler råd

Här finns fler tips om hur du kan hjälpa igelkotten: Så kan du hjälpa igelkottarna inför vintern