Operationer lindrar lidandet för enskilda hundar men är ingen långsiktig lösning

Trubbnosar med knipta näsborrar opereras av veterinärer.
–Jag vill lindra lidandet för den enskilda individen, men det är ingen långsiktig lösning, säger en veterinär.


Vi ringer till en av de veterinärer som varje vecka möter trubbnosiga hundar i behov av hjälp för att andas.
– Så sent som i förmiddags opererade vi en ettårig mopstik, säger Hanna Oest, Helsingborgs veterinärklinik.

Näsborrarna öppnades upp och mjuka gommen kortades under operationen.
– Vid hemgång informerade jag ägarna att de inte fick avla på henne. ”Tro oss, vi skulle aldrig avla. Det här var första och sista gången vi skaffar mops”, sa de. De älskar sin hund och sköter den på bästa sätt. Det var deras första hund och eftersom mopsar förekommer så ofta i reklam och på bilder hade de fallit för rasen. Men efter att den här varma sommaren sett sin hund nära kollapsa på grund av sina medfödda andningsproblem var de förtvivlade. Varje morgon och kväll innan det blev för varmt fick de bära ut sin hund så att den skulle kunna kissa. Det var inget de någonsin ville uppleva igen, säger Hanna Oest.

Helsingborgs veterinärklinik är en av de kliniker som opererar hundar med andningsbesvär. Vid första besöket undersöks hela hunden. Andningsmönstret, både innan och efter ansträngning, bedöms. Därefter görs en värdering av hur trång hundens nos är.
– Utifrån detta bedömer vi om hunden kan få bättre livskvalitet av en operation.

Hanna Oest undviker att operera under sommaren, men efter en varm sommar där värmen gjort det ännu tydligare hur svårt hunden har att andas, får kliniken många samtal av förtvivlade ägare som vill hjälpa sina hundar. Under de senaste två åren och två månaderna har Hanna Oest tillsammans med narkossköterskan Emeli Bromée opererat 48 hundar.
– Det innebär alltid risker med en operation och för hundar med andningsproblem är riskerna ännu större. Men det har gått bra i alla fall, utom i ett.

Hon brukar både öppna upp de förträngda, knipta, näsborrarna och korta av den mjuka gommen samtidigt. Ingreppen främjar en fri andning.
– När hunden väl är i narkos vill vi göra allt vi kan för att ge den en så bra livskvalitet som möjligt efter operationen. Därför är det bra om det går att justera både näsborrar och den mjuka gommen.

Av alla hundar de opererar tillhör 95 procent raserna fransk bulldogg, mops och engelsk bulldogg.
– Patienterna mår märkbart bättre, ibland faktiskt redan samma kväll. Ägarna säger ofta att trots svullnaden efter operationen andas deras hund friare än tidigare. Då inser vi ju hur svårt de haft det och vilket lidande de utsatts för. Och hur motiverade hundägarna är att ge sina hundar bättre liv.

På en frisk nos ska näsborrarnas öppningar utgöra en tredjedel av ytan om man mäter från kant till kant. På hundarna med andningsproblem utgör öppningarna betydligt mindre yta. Hanna Oest vet att det i veterinärkåren råder delade uppfattningar om hundar med brakycefalt syndrom ska opereras eller inte.
– Vi släcker bara bränder. Det är akuta utryckningar för att ge hundar luft. Det är inte hållbart i längden, och det är inte hållbart att fortsätta avla fram sjuka hundar och låta veterinärer operera dem. Men tills vi fått stopp på den osunda aveln och den riktade aveln för att få fram hundar utan andningssvårigheter gör att vi inte längre har hundar med dessa svåra andningsbesvär vill jag som veterinär ge varje enskild individ ett liv så fritt från lidande det bara går, säger Hanna Oest.

Samtidigt understryker hon att problemen verkligen behöver lösas från grunden.
– Det är framför allt hos uppfödarna och utställningsdomarna som detta kan ändras. Med detta sagt vill jag betona att det finns många uppfödare som tar stort ansvar, och verkligen arbetar för en förbättrad andning, men det är inte rimligt att hundar vars andning är så ansträngd att den hörs vida omkring under utställningar ens ska få ställas ut, än mindre att de får goda omdömen med hänvisning till att de är rastypiska.

Fransk bulldogg och mops har blivit populära förstagångshundar.
– Jag förstår de som faller för dessa hundar. De är positiva! Har trevlig mentalitet. Är tillgivna och glada. Det är bara det att många av dem knappt kan andas. Som ägare måste man lära sig tolka vad hundens beteende egentligen betyder: att min hund alltid bär omkring på sitt gosedjur ska kanske inte bara ses som gulligt, utan det kan framför allt vara ett sätt för den att hålla munnen öppen så att den kan dra in luft, när andningen genom nosen är blockerad.

Vanligaste åldern för de hundar som Hanna Oest opererar för stenotiska näsborrar och förslappad gom är 3–4 år. 1–2 år är optimalt, men hon har även haft patienter som är 8–9 år.
– BOAS är progressiv. Den blir värre med tiden. Ju förr hunden får hjälp desto bättre. En negativ sekundärkonsekvens av BOAS är att hundarna har svårt att röra sig eftersom de knappt kan andas vilket gör att de får för lite motion och går upp i vikt. Detta bidrar i sin tur starkt till ökande andningssvårigheter, och andra besvär, säger Hanna Oest.

Text Katarina Hörlin
Foto Karsten Winegeart, Unsplash

BOAS, brachycephalic obstructive airway syndrome

Brachy betyder kort. Cefal betyder huvud. En brakycefal hund har ett kort brett huvud och platt nos. Obstruktion betyder förträngning. Trånga eller knipta näsborrar är en synlig förträngning.
A:et står för airway, luftväg.
Syndrom innebär att det finns skador i olika organ av en gemensam orsak. BOAS är ett luftvägssyndrom som drabbar brakycefala hundar. Den bakomliggande orsaken är deras korta huvud och platta nosar.