Ett referenscenter för fiskvälfärd ska bildas i EU

I veckan beslutade EU-kommissionen att det ska bildas ett referenscenter för fiskvälfärd.
– Fantastiska nyheter, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Vid måndagens EU-plattformsmöte för djurskydd meddelade EU-kommissionen att den kommer att lansera ett referenscenter som ska gälla fiskars välfärd, EURCAW-Fish.

– Det här är ett viktigt erkännande och ett steg framåt för fiskars välfärd. Fiskarna har försummats och glömts bort alldeles för länge, trots att de såklart är precis lika viktiga som andra djur. De är värda att få vara i fokus nu! säger Emma Brunberg.

Referenscentret ska förbättra tillämpningen av djurskyddslagstiftningen, en av EU-kommissionens prioriteringar. Tre referenscenter för djurskydd har redan inrättats för grisar, fjäderfä och idisslare/häst.

Den europeiska paraplyorganisationen för djurskydd, Eurogroup for Animals, välkomnar fiskvälfärdsreferenscentret. ”Vattenlevande djur är de mest utnyttjade djurgrupperna på planeten. Miljarder fiskar runt om i Europa kläcks, föds upp, transporteras och slaktas varje år inom vattenbruket. Trots detta är kunskapen om fisk hittills ganska begränsad. Fiskarter skiljer sig mycket från varandra och artspecifika behov varierar avsevärt. Eftersom fiskens immunsystem och aptit är särskilt känsligt för stress leder bristen på kunskap om beteende och uppfödning till en dödlighet på 15-20 procent. Därför är ett referenscenter välkommet av flera aktörer och myndigheter” skriver Eurogroup for Animals.

Mycket händer just nu på fiskvälfärdsområdet inom EU. Under måndagen lämnade även den internationella organisationen CIWF, Compassion in World Farming, in 150 000 underskrifter från medborgare i och utanför EU, som just kräver förbättrad fiskvälfärd, till EU-kommissionen.

”Varje år lider omkring en miljard fiskar i tysthet i undervattensfabrikerna i EU. Tills nyligen var många människor inte medvetna om att fiskar har känslor och känner smärta. Fiskens förmågor har fått begränsad uppmärksamhet av forskarsamhället”, skriver CIWF i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Vetenskaplig forskning har visat att fiskar inte bara känner smärta och rädsla utan också – precis som många andra djur – utforskar, umgås, jagar och leker. All uppfödd fisk ska få en human slakt, skonsam hantering, förhållanden som ger god vattenkvalitet och miljöer som uppfyller deras fysiska, mentala och beteendemässiga behov. Lagstiftningen om välfärd för uppfödd fisk är avgörande för att säkerställa att dessa behov tillgodoses.”

– I dag har tusentals människor i och utanför Europa bett EU att sluta ignorera frågan om fiskens välfärd. Människor blir alltmer medvetna om att fisk torteras i undervattensfabriker, fast de flesta politiker har hittills blundat för detta. I EU föds cirka en miljard fiskar upp varje år, men vi har nästan inga regler för att förhindra att de far illa. Vi måste sätta upp regler för att undvika överbeläggning, sjukdomar, stympningar, ovarsam hantering under transport och smärtsam slakt. Liksom andra uppfödda djur förtjänar fiskar bättre. Vi uppmanar nu EU-kommissionen att vidta åtgärder för att uppfylla denna begäran, säger Olga Kikou, Compassion in World Farming EU, i en kommentar.


Text Katarina Hörlin
Foto iStock