”EU:s utfasning av djurförsök kommer ta 100 år” – allt fler kräver tempohöjning och tidsplan

Med nuvarande tempo kommer utfasningen av djurförsök att ta minst 100 år. Det går alldeles för långsamt, varnar Samantha Saunders, veterinär och vetenskaplig programchef för Cruelty Free International i Storbritannien.

– Det krävs en tidsplan för utfasningen, med klara och tydliga mål, sade hon när hon talade på det danska 3R-centrets symposium i Köpenhamn i höstas.

EU har fattat beslut om att djurförsöken ska fasas ut. Men i vilket tempo detta ska ske är oklart.

– När det handlar om klimatförändringar till exempel finns tydliga mål om hur mycket koldioxidutsläppen ska minska och när olika typer av delmål ska vara uppnådda. Det saknas helt när det gäller djurförsöken, säger hon.

Cruelty Free International är en organisation som strävar efter en värld utan djurförsök. Samantha Saunders, som tidigare arbetat kliniskt som veterinär och som även har doktorerat i filosofi, jobbar i dag heltid för organisationen.

– Jag känner att jag kan göra mer nytta och större skillnad på det här sättet, säger hon. Det finns så otroligt mycket som behöver göras!

Samantha Saunders är vetenskaplig programchef på Cruelty Free International i Storbritannien.

Hon pekar till exempel på det faktum att endast 30 procent av de djurförsök som utförs i Europa görs för att myndigheterna kräver det, till exempel i samband med läkemedelsutveckling. Miljontals djur dör också helt i onödan.

– Man föder upp betydligt fler försöksdjur än vad som används. Enligt de senaste siffrorna handlar det bara i Europa om 12,6 miljoner djur varje år som avlivas för att de ”inte behövs”.

För att nå fram till EU:s mål om övergång till djurfria metoder inom en rimlig tidsram finns det ett enkelt recept som skulle göra stor skillnad, enligt Samantha Saunders:

– Det behövs ordentliga satsningar, mer pengar till forskning om och med djurfria metoder helt enkelt. Mindre än en halv procent av EU:s budget för djurförsök används för utveckling och användning av icke-djurmodeller och metoder.

Text & porträttfoto Jeanette Thelander
Foto Janet Stephens, Wikimedia

EU-parlamentet vill se en tidsplan för utfasning

2021 antog EU-parlamentet en resolution som uppmanade EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för att fasa ut användningen av djurförsök.

2022 svarade EU-kommissionen att den inte anser att det är möjligt att förutse när alternativa metoder kan ersätta djurförsök. Övergången till modeller utan djurförsök stöds genom att nuvarande insatser intensifieras, befintliga strukturer förstärks och att områden där nya åtgärder kan föras in identifieras, anser EU-kommissionen, skriver sajten Djurförsök.info, som konstaterar att EU-kommissionen ”vidtar alltså inga faktiska åtgärder nu för snabba på utfasningen av djurförsök”.

Källa: Djurförsök.info