Stort tryck på att registrera sin katt i Jordbruksverkets register

Trycket var så stort på att registrera sin katt att systemet blev överbelastat när Jordbruksverket öppnade sin e-tjänst för kattregistret i går.
– Nu flyter det på som planerat. Det tickar på nya registreringar hela tiden, säger Anders Elfström, avdelningschef hos Jordbruksverket.

Har det blivit fler som registrerat än vad ni räknade med?
– Vid öppning och på förmiddagen i går var trycket högre än vad vi räknade med. Nu flyter registreringarna som planerat. Vi ser det som mycket positivt att intresset för att registrera sina katter är så stort, säger Anders Elfström, avdelningschef på Projekt- och företagsstödsektionen hos Jordbruksverket, SJV.

Klockan 10.30 i dag, tisdagen den 3 januari, hade Jordbruksverket cirka 50 000 katter registrerade.
– En liten osäkerhet kring siffrorna finns utifrån att vi har problem med betalfunktionen och att det därför kan diffa enstaka registreringar, men nånstans däromkring ligger vi. Siffrorna förändras väldigt snabbt, det tickar på nya registreringar hela tiden.

Meddelandet att ”Trycket just nu är hårt på e-tjänsten och det tar tid att registrera och att se att ens katt är registrerad i registret” möter en på SJV:s hemsida.
– Då det inte är någon omedelbar brådska med att registrera sin katt försöker vi sprida ut belastningen i möjligaste mån så att överbelastning inte ska ske. Det är en säkerhetsåtgärd för att hjälpa våra kunder till en smidig och enkel registrering. Vi vill också upplysa kunden om att det kan dröja innan katten är synlig i registret.SJV uppmanar också kattägare att vänta med att registrera sin katt. ”Det går bra att vänta med att registrera katten till ett senare tillfälle. Syftet med lagen ska ses över lång tid och registreringen måste därför inte ske omedelbart” står det på hemsidan.
– Vi anser att det i stort sett flyter på som avsett sedan igår eftermiddag. Att vi fortfarande har kvar uppmaningen beror på att kattägarna inte ska känna oro för om det skulle vara problem med registreringen vid det specifika tillfället, förklarar Anders Elfström.

Hur arbetar ni för att lösa problemen?
– Ett flertal systemutvecklare och driftstekniker jobbar tillsammans för att analysera och avhjälpa de störningar som uppstått. Med undantag för att registreringen inte alltid syns direkt och att om en betalning avbryts så kan det dröja innan det går att genomföra en ny registrering/betalning, fungerar tjänsten sedan i går eftermiddag som avsett.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Här registrerar du din katt: Registrera din katt