Minst 124 miljarder fiskar föds upp och slaktas varje år – men få regler styr verksamheten

Majoriteten av världens fiskar som föds upp och hålls av människor för att bli livsmedel omfattas inte av något rättsligt gällande djurskyddsregelverk. Färre än 1 procent har något fiskspecifikt djurskydd vid slakt, enligt en ny studie från Cambridge University.

”Även om det sedan länge är känt att fiskar är kännande varelser så mäts produktionen fortfarande som biomassa snarare än i antal individer”. Det skriver fyra forskare från Cambridge university i den nyligen publicerade studien Estimating global numbers of farmed fishes killed for food annually from 1990 to 2019.

I studien räknar forskarna om de slaktade fiskarnas vikt till antal fiskindivider och kommer fram till den svindlande siffran att minst 124 miljarder uppfödda fiskar slaktades under 2019 för att bli livsmedel åt människor. Därtill kommer alla de fiskar som avlidit innan de skulle slaktas och de som använts till foder. Samtliga påverkas av de vattenbruksmetoder som de hålls inom.

”Våra uppskattningar tyder på att fiskarna inom fiskuppfödningen nu är fler än de 80 miljarder fåglar och däggdjur som varje år slaktas för att bli föda. Merparten av fiskuppfödningen sker i Asien”, skriver forskarna och konstaterar att inhumana slaktmetoder orsakar lidande.

”70–72 procent omfattas inte av något rättsligt gällande djurskydd och färre än 1 procent har något fiskspecifikt rättsskydd vid slakt. De globala certifieringssystem som finns för hur fiskar ska behandlas vid slakt omfattade endast 2 procent av de uppfödda fiskar som slaktades under 2013–2015”, enligt studien.

Fiskuppfödningsanläggning. Foto iStock


I artikeln Stort lidande i fiskodlingar – som gått om köttindustrin i storlek skriver Natursidan.se att sjukdomar, lössangrepp, social stress och aggression är några av de kända problem som finns hos de fiskar som föds upp. Bristfällig hantering och transport, fiskar som inte får utlopp för sina naturliga beteenden och inhumana slaktmetoder utan bedövning är ytterligare kända problem inom dagens fiskuppfödning.

Vi vänder oss till Djurskyddet Sveriges sakkunniga Emma Brunberg, som är mitt uppe i slutarbetet med en helt ny avdelning i konsumentguiden Handla Djurschysst där av djurskyddet för lax ska bedömas. Är Cambridgestudiens slutsats att 70 procent av fiskarna som föds upp i så kallade odlingar inte har något rättsligt djurskydd och max en procent har något specifikt skydd vid slakt något som förvånar dig?

– Nej, tyvärr blir jag inte det minsta förvånad, däremot väldigt ledsen. Det är ett tydligt tecken på deras låga status. Man räknar dem i ton, benämner dem som odlade och klumpar ihop alla fiskarter som om de vore en och samma med samma behov.  De behandlas så oerhört illa och förtjänar så mycket bättre, säger Emma Brunberg.

Cambridgeforskarna Alison Mood, Elena Lara, Natasha K Boyland och Phil Brooke som utfört den aktuella studien rekommenderar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, att samla in och publicera statistik för de fiskar som ingår i all fiskuppfödningsproduktion och då ange siffror för antalet fiskindivider, inte bara räkna dem efter deras vikt, för att underlätta bedömningar av djurens välfärd.

”Vår studie visar att det finns en avsevärd potential för att förbättra välfärden för uppfödda fiskar genom att införa detaljerad fisk- och artspecifik lagstiftning. Inför frivilliga standarder som ska ses till att efterlevas, fortsätt forskningen och inför branschpraxis.” konstaterar de i studien.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Läs hela studien från Cambridge University här: Estimating global numbers of farmed fishes killed for food annually from 1990 to 2019.