”Lovande förslag – kan förbättra för miljarder djur inom EU”

EU-kommissionens mål är att göra EU till världsledande inom djurvälfärd. Det visar ett utkast av en konsekvensanalysrapport som tagits fram inför översynen av EU:s djurskyddslagstiftning. ”Mycket lovande för de miljarder djur i EU förslagen berör” skriver Eurogroup for Animals.

Det pågår en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning. Förslag till de nya lagarna ska presenteras i slutet av september, men redan förra veckan läckte ett utkast av den kommande konsekvensanalysrapporten ut. Det skriver Eurogroup for Animals, EfA, i ett pressmeddelande, där de glädjande nog kan berätta att ”detaljerna i arbetsdokumentet för konsekvensanalysen är lovande för de miljarder djur det berör. Utkastet visar att EU-kommissionens mål är att göra EU till världsledande inom djurvälfärd.”

Det är viktigt att kommissionen erkänner de allvarliga välfärdsproblem som bursystemen inom pälsdjursuppfödningen orsakar vilda djur och att den tar hänsyn till de 1,7 miljoner namnunderskrifter från medborgare, som kräver ett pälsfritt Europa, understryker Efa, som av konsekvensanalysens 18 åtgärder för att förbättra välfärden för de djur, som hålls av människor i EU, särskilt välkomnar följande förslag:

* Fasa ut burarna för alla djurarter
* Ge alla djurarter större utrymme
* Förbjud systematisk avlivning av hankycklingar som endast levt en dag
* Inför välfärdskrav för bedövning av uppfödd fisk
* Förbjud grymma slaktmetoder som vattenbad och koldioxid för fjäderfä och grisar
* Förbjud stympning, som näbbklippning, svanskupering och kirurgisk kastrering av grisar
* Begränsa restiderna för slakttransport av djur

Åtgärderna ovan, liksom övriga förslag, är baserade på vetenskapliga rekommendationer från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA, European Food Safety Agency. Men än så länge är det långt kvar tills de slutgiltiga förslagen är klara, konstaterar EfA och uppmanar tillsynsnämnden, RSB, The Regulatory Scrutiny Board, som kvalitetssäkrar alla förslag i ett tidigt skede av processen och avdelningssamrådet, ISC, Interservice Consultation, som framöver ska gå igenom konsekvensanalyserna att främst fokusera på förslagen kring förkortade övergångstider för att fasa ut burarna och skärpa reglerna för transport av levande djur.

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt välkomnar nyheten.
– Det är positivt att EU-kommissionen tar viktiga steg framåt för att stärka den gemensamma EU-lagstiftningen för djuren. Det visar också att vårt gemensamma arbete ger effekt – till exempel att medborgarinitiativet End The Cage Age nu ser ut att ge resultat. Vi hoppas kunna nå samma framgång med minkarna och andra djur som hålls i burar för sin päls, säger hon.

En mycket bra början, som återspeglar decennier av medborgarkampanjer och all den vetenskapliga forskning som finns i EU, slår Eurogroup for Animals vd Reineke Hameleers fast i ett pressuttalande.
– Mot bakgrund av resultaten från konsekvensanalysen måste EU-kommissionen ta tillvara möjligheten och lägga fram en stark lagstiftning som effektivt förbättrar djurens välfärd i Europa och globalt. Ambitiös lagstiftning kommer att gynna djur, medborgare och lantbrukare, säger Reineke Hameleers i en kommentar.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Därför ser EU över djurskyddslagstiftningen

EU-kommissionen presenterade Farm to Fork-strategin, Jord till bord-strategin på svenska, 2020 som en del av åtgärderna i den europeiska gröna given, vilken bland mycket annat ska leda till att EU:s nuvarande livsmedelssystem blir mer hållbart.
I Farm to Fork-strategin har EU-kommissionen tagit på sig att revidera all djurskyddslagstiftning och anpassa den efter de senaste vetenskapliga rekommendationerna från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA, European Food Safety Agency.

Källa: Eurogroup for Animals: Draft Impact Assessment – a good start for an ambitious legislation