Ensamma fågelungar är sällan övergivna – fyra råd till dig som vill hjälpa

Maj är trastarnas, gräsändernas, fiskmåsarnas och duvungarnas tid. Äggen kläcks och pipande små ungar väntar på mat. Ser du en ensam fågelunge är den förmodligen inte övergiven – trots att det kanske kan verka så.

I mitten av april och början på maj börjar duvorna, fiskmåsarna, koltrastarna, kråkorna och flera av finkarna lägga sina ägg. Ruvningstiden varierar från art till art. Det kan ta två veckor, som för finkarna, till en månad, som för måsarna, innan äggen kläcks. Därefter dröjer det ungefär lika lång tid – två till fyra eller fem veckor – innan ungarna är färdiga att flyga.

Varje år hittar välmenande oroliga människor ungar på marken och vill hjälpa dem. Nästan alltid är det bästa man kan göra att låta ungen vara. Fågelföräldrarna har oftast total kontroll över sin unge och har placerat den just där då det är bästa platsen för ungen. Om man håller sig på avstånd och låter ungen vara i fred så kommer föräldrarna att titta till den med jämna mellanrum.

Men ibland kan något ha hänt som gör att ungen trots allt behöver hjälp. Har den inte fått fjädrar eller om ögonen inte öppnats är det förmodligen fråga om en olycka. Då ska du direkt kontakta en fågelrehabiliterare. Här kommer fyra livsavgörande råd kring vad du bör och absolut inte bör göra om du ser en liten unge.

* Avvakta om ungen rör sig! Vissa fågelungar skuttar omkring ensamma på marken och skriker. Detta är helt normalt. Björktrastar hoppar ur boet innan de kan flyga. Föräldrarna har koll på ungarna och kommer med mat med jämna mellanrum. Stör dem inte, utan gå bara lugnt därifrån.

* Mata inte fågelungen! Fel foder kan ta död på den. Välmenande människor matar ibland med uppblött bröd. Fåglar äter kött, insekter, frö och växter – en del äter bara fröer och växter. Ungarna ska endast matas av utbildade personer.

* Ge aldrig fågelungen vatten direkt i näbben! Långt bak på fågelns tunga finns gången ner till luftstrupen. Det har hänt att människor droppat ner vattnet i svalget med en pipett. Dropparna har landat fel och hamnat i luftstrupen. Fågeln har dött.

* Vänta inte med att kontakta fågel- och viltrehabiliterare om ungen verkar skadad! Så snart du misstänker att fågelungen är i behov av hjälp, ring en utbildad rehabiliterade. Det finns ingen anledning att vänta några dagar. Ju längre du drar ut på det desto värre blir det för ungen.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Hitta fågelrehabiliterare nära dig

Klicka på länkarna så kommer kontaktuppgifter över flera av landets vilt- och fågelrehabiliterare upp:
Viltakuten
KFV Riks

Läs mer om flygfärdiga fåglar

Vill du läsa mer om när fåglarna lägger sina ägg och hur lång tid de ruvas? Naturhistoriska riksmuseet har gjort en fin sammanställning över när detta brukar inträffa i Södermanland. Det kan ske tidigare i Skåne och senare i Norrbotten. Här är länken: Fågelungar: Från ägg till utflugna